Vaadimme tukea kunnille

Ajankohtaista 14:02

Korotetulla valtionosuudella kunnissa voidaan parantaa vanhusten hoitoa, huolehtia perusterveyden hoidon tasosta ja panostaa lastenpalveluihin. Kuntien valtionosuuksien lisäys vähentää myös tarvetta veronkorotuksiin ja lomautuksiin sekä ylivelkaantumiseen.

Sosialidemokraatit esittävät valtion budjettikäsittelyn yhteydessä kuntien peruspalveluiden turvaamiseen 500 miljoonan euron lisäystä ensi vuodelle. Tämä tarkoittaisi keskimäärin 100 euroa asukasta kohden vuodessa.
 
Kunnat tekevät likaisen työn ja leikkaavat palveluita, koska hallitus tekee holtittomia veronkevennyksiä. Hallitus unohtaa, että peruspalvelut tehdään kunnissa, eivätkä ne hoidu talkoilla tai lähimmäisenrakkaudella.
 
Palveluiden saatavuudessa ja niiden alueellisessa tarjonnassa on suuria puutteita. Hallitus ei huolehdi kuntien yhteisistä palveluista ja näin luo kysyntää yksityisille palveluille. Samalla synnytetään tyytymättömyyttä verovaroilla tuotettuja palveluita kohtaan. Kehitystä ei saa vahvistaa, vaan on panostettava julkiseen terveydenhoitoon ja erityisesti perusterveydenhuoltoon. Rapautuvat peruspalvelut ovat vakava uhka kansalaisten oikeudenmukaiselle ja tasapuoliselle kohtelulle.
 
Ikäihmisten palveluiden laadun parantaminen vaatii ennen kaikkea riittävästi henkilöstöä
palveluihin. Henkilöstön lisäämiseen ja vanhuspalvelujen kehittämiseen tulee osoittaa lisämäärärahaa. Jotta resurssien kohdentaminen oikeaan tarkoitukseen varmistetaan, tarvitaan vanhustenhuollosta oma lakinsa.
 
Yleisopetuksen ryhmäkoot ovat kasvaneet hallituksen lupauksista huolimatta. Myös erityisopetusuudistus lisää väistämättä perusopetuksen kustannuksia. Yleisopetusryhmiin integroitavat erityistä tukea tarvitsevat oppilaat asettavat lisähaasteen opetusryhmien koon pienentämiselle, opettajien täydennyskouluttamiselle ja muille tukitoimille. Opinto-ohjausta ja oppilashuoltoa tulee lisätä joka tasolla.
 
Ensi vuonna 181 kuntaa nostaa tuloveroprosenttiaan, mutta siitä huolimatta verotulot ovat ensi vuonna pienemmät kuin tänä vuonna. Suurimmassa osassa kuntia verotulot vähenevät, palveluita leikataan, velkaantuminen kiihtyy ja henkilöstöä lomautetaan sekä vähennetään.