Uutta puhtia kuntauudistukseen!

Ajankohtaista 11:07

Kuntauudistus polkee paikallaan, joten sen vauhdittamiseksi tarvitaan nyt yhteistä voimaa. Vielä tällä vaalikaudella tulee hallituksen asettaa parlamentaarinen työryhmä pohtimaan kuntakentän muutostarpeita ja kuntalain kokonaisuudistusta, jotta voimme säilyttää yhden tärkeimmistä kansainvälisistä kilpailuvalteistamme; vahvalle kunnalliselle itsehallinnolle rakentuvan hyvinvointiyhteiskuntamme perustan. 

– Kuntalain uudistus on käynnistettävä kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisymmärryksellä ja laajapohjaisella komiteatyöllä. Kokonaisnäkemys kuntien asemasta tulevaisuuden Suomessa on muodostettava yhteisesti. Kysymys on aivan keskeisestä yhteiskuntamme rakenteesta ja kyvystä huolehtia kansalaisten peruspalveluista myös jatkossa, Maarit Feldt-Ranta vaati sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen palautekeskustelussa eduskunnassa. 

Nyt kokonaisuudistuksesta on muodostunut pirstaleinen ja vaikeasti hahmotettava. Peruskuntien vahvistamisen sijaan on synnytetty runsaasti väliportaan rakenteita, mitä erilaisimpia yhteistoiminta-alueita, joiden johdosta PARAS – hankkeen tavoite hallinnon yksinkertaistamisesta on kääntynyt päälaelleen. Vaaleilla valittujen valtuutettujen päätösvaltaa on monin paikoin entisestään nakerrettu.