Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Urpilaisen puhe SDP:n puoluevaltuustossa 29.3.2014: Suomen etu on SDP:n etu

Ajankohtaista 08:57

Puhe SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa 29.3.2014

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen

 

Hyvät toverit,

Tässä ajassa ei ole mitään fantastista. Ajat ovat kovia. Päätökset ovat kipeitä.

Arvopohjamme on kuitenkin kirkas. Ihmisarvon kunnioitus, työnteon arvostus, oikeudenmukaisuuden vaatimus. Nämä arvot ovat verissä meillä kaikilla sosialidemokraateilla. Näiden arvojen mukaisesti haluamme vaikuttaa asioihin. Nämä arvot kokoavat yhteen tämän puolueen miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja, palkansaajia ja pienyrittäjiä. Tästä on kyse kokoavassa arvopuolueessa.

***

Tämä hallituskausi on ollut kriisijohtamista. Meidän on pitänyt hoitaa eurokriisiä ja julkisen talouden kestävyyskriisiä. Tämä hallituskausi on ollut myös muutosjohtamista. Meidän on pitänyt luoda välineitä, joilla voimme menestyä maailmantalouden murroksessa ja ikärakenteen muutoksessa.

Linjamme on ollut se, että Suomen etu on SDP:n etu. Populismin siemenet itävät tässä ajassa hyvin, mutta me sosialidemokraatit emme valitse politiikkaa, joka olisi Suomen edun vastaista. Jos Suomen etu vaatii joitakin ratkaisuja, SDP haluaa olla niitä ratkaisuja tekemässä. Näihin ratkaisuihin olemme olleet vaikuttamassa Suomessa ja Euroopassa.

***

Eurokriisissä Suomi on ottanut vaikuttajan paikan. Sijoittajavastuun ajamisessa olemme olleet keskeinen vaikuttaja. Olemme olleet myös vastuullinen euroalueen jäsenmaa. Olemme huolehtineet oman taloutemme kestävyydestä, jotta luottamus euroalueeseen voisi säilyä. Olemme halunneet vakuudet lainatakauksissa, joissa ei ole ollut kyse suomalaisten pankkien pelastamisesta. Tässä työssä ei ole muiden peesaaminen riittänyt, vaan tavoitetta on pitänyt perustella kerta toisensa jälkeen. On tarvittu yhteistyötä samanmielisten kanssa, sillanrakennusta erimielisten kanssa, myös periksiantamattomuutta arvojemme puolesta. Nyt on EU:lla edessään työllisyyden parantaminen uutta kasvua tukemalla. Edessä on hyvinvointivaltioiden rahoituksen turvaaminen harmaata taloutta ja veroparatiiseja kitkemällä.

Euroopassa olemme olleet myös arvopohjaisen ulkopolitiikan linjalla. Edistämme ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä. Puolustamme rauhaa ja kansainvälistä oikeutta silloinkin, kun pelisääntöjä kiertävät suurvallat. Kannatamme EU:n yhteistä linjaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuemme Ukrainaa järjestämään yhteiskuntansa demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen perustalle. Pidämme yllä rakentavaa keskusteluyhteyttä Venäjään, jotta voimme vaikuttaa asioihin.

Bästa kamrater,

Den värdegrundade utrikespolitiken har varit vår linje också inom Europa. Vi befrämjar mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Vi försvarar fred och folkrätt, även när det är stormakter som kringgår lagen. Vi håller med Europeiska unionens gemensamma linje. Vi stöder Ukraina, så att dom kan ordna sitt samhälle på ett demokratiskt sätt och på rättsstatsens grunder. Vi upprätthåller en konstruktiv kontakt med Ryssland, så att vi kan påverka.

Hyvät toverit,

Tämän vastuullisen Eurooppa-linjan varassa suuntaamme kohti EU-vaaleja. Tavoitteemme on kolme paikkaa. Tavoitteemme on sosialidemokraattien johtama EU-komissio parin vuosikymmenen tauon jälkeen. Yhteisellä työllä muutos on mahdollinen.

***

Ennen kaikkea tässä hallituskaudessa on ollut kyse Suomen johtamisesta.

Olemme halunneet vahvistaa luottamusta Suomeen ja luottamusta Suomen talouteen. Sen luottamuksen varassa on suomalaisten työpaikkojen tulevaisuus. Viimeksi eilen yksi luottoluokittaja vahvisti, että luottamus jatkuu. Suomi on tällä hetkellä ainoa euromaa, jolla on kolmen A:n luottoluokitus ja vakaat näkymät kaikilla kolmella suurimmalla luottoluokittajalla. Tämä on kova saavutus. Se on kova saavutus Suomelta, se on kova saavutus myös SDP:ltä, joka on ollut hallituksessa mukana.

Suomen Pankki on ansiokkaasti kuvannut sitä, että luottamus Suomeen on merkittävä asia koko Suomen kansantaloudelle. Luottamuksella on vaikutusta yritysten rahoituskustannuksille, rahoitusjärjestelmän vakaudelle ja sitä kautta suomalaisten työllisyydelle. Siksi me työn puolueena emme voi olla se puolue, joka suhtautuu kepeästi valtion velkaantumiseen. Työn puolueena halusimme myös 600 miljoonan kasvupaketin, jolla vauhditetaan teollisia innovaatioita ja investointeja.

Linjamme on ollut myös kaikkien suomalaisten oikeudenmukainen kohtelu. Kun hallitus on joutunut sopeuttamaan valtiontaloutta noin seitsemällä miljardilla, se tekee kipeää. Se tekee kipeää kaikille. Kaikkien pitää osallistua talkoisiin, mutta hyvätuloisten isommalla panoksella, heikompiosaisten pienemmällä panoksella. Miten tästä oikeudenmukaisuudesta on pyritty huolehtimaan? Jotkut ovat halunneet sopeuttaa taloutta vain menoleikkauksilla. Me olemme halunneet myös verojen korotuksia, jotta perusturvaa on voitu korottaa ja jotta palveluja on voitu turvata. Jotkut ovat halunneet korottaa ennen kaikkea arvonlisäveroa, joka on tasavero. Me olemme halunneet kerätä veroja maksukyvyn mukaan, hyvätuloisilta enemmän, pienituloisilta vähemmän. Suurituloisten solidaarisuusvero tehtiin pysyväksi, ja pienituloisten verotusta kevennettiin. Näin huolehditaan kansakunnan eheydestä, kaikkien suomalaisten oikeudenmukaisesta kohtelusta.

Bästa kamrater,

Vi har blivit tvungna att göra svåra beslut. Vår linje har varit att behandla medborgare på ett rättvist sätt. Alla måste vara med, men högavlönade med en större insats. Den större skatten för högavlönade – den så kallad solidaritetsskatten – är nu permanent. Fast vi gjorde svåra nedskärningar i rambudgeten, tar vi hand om nationens helhet.

 
***

Hyvät toverit,

Politiikka on joukkuepeliä. Siksi on hyvä palauttaa mieleen, mitä asetimme tavoitteeksi kolme vuotta sitten. Keväällä 2011 kokoonnuimme paikallisosastojen puheenjohtajapäiville, jossa julkaisimme SDP:n talouspoliittisen ohjelman, joka perustui valtiontalouden vahvistamiseen, työllisyyden tukemiseen ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

Tässä punaisessa kirjassa lupasimme tekoja työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Lupasimme tekoja nuorten työttömyysjaksojen lyhentämiseksi. Lupasimme huolehtia yritysten kilpailukykyisestä yhteisöverotuksesta. Me lupasimme kuroa umpeen julkisen talouden kestävyysvajetta ja hillitä valtion velkaantumista. Me lupasimme kehittää verotusta oikeudenmukaisemmaksi, uudistaa vanhustenhoitoa ja kuntapalvelurakenteita. Me lupasimme tiukentaa sijoittajavastuuta eurokriisissä.

Tätä linjaa on nyt toteutettu hallituksessa. Paljon olemme saaneet aikaan, vaikka ajat ovat olleet hyvin vaikeat. Viimeisen viikon sote-sopimus ja kehysratkaisu ovat esimerkkejä siitä, että Sdp:n rooli on uudistajan rooli.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on suurin tasa-arvoisten hyvinvointipalvelujen eteen tehty uudistus sitten kansanterveyslain. Voimme olla ylpeitä, että olemme olleet kätilöimässä sote-uudistusta ministerimme Susannan johdolla ja että olemme olleet tekemässä historiaa yhdessä muiden puolueiden kanssa.

Ratkaisut kertovat myös, että SDP:n rooli on rehellisen vastuunkantajan rooli. Arvotutkimusten mukaan suomalaiset kantavat laajasti huolta Suomen velkaantumisesta. Kun Suomen velkaantuminen on saatava taittumaan, me haluamme kantaa vastuuta siitä, että tarvittavat päätökset syntyvät. Me haluamme kantaa vastuuta siitä, että kipeät päätökset syntyvät mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Ei jokaista yksittäistä päätöstä tarvitse rakastaa, koska päätökset ovat kipeitä kaikille. Jokaista päätöstä ei tarvitse edes kannattaa, koska kokonaisuus on syntynyt kompromissina erilaisten aatteiden törmäyksessä. Kysymys, joka on meidän edessämme, on se, tekeekö Suomi ne päätökset, joilla luottamus Suomeen säilyy. Tekeekö Suomi ne päätökset, joilla Suomi välttää kasvavat korkomenot niin työllistäville yrityksille kuin asuntovelkaisille lapsiperheille. Tekeekö Suomi ne päätökset, joiden avulla se houkuttelee maahan uusia investointeja ja uusia työpaikkoja. Kysymys on siitä, olemmeko me tekemässä näitä päätöksiä, olemmeko me kantamassa vastuuta työn ja oikeudenmukaisuuden tulevaisuudesta. Tämä kysymys on puoluevaltuuston käsissä.

Puoluehallituksen, hallitusryhmän ja eduskuntaryhmän puolesta esitän puoluevaltuustolle, että SDP on tekemässä Suomen edun tarvitsemia päätöksiä ja että SDP jatkaa hallituksessa.

Jos puoluevaltuusto kokee kehysratkaisun kokonaisuuden liian kipeäksi, voimme hylätä ratkaisun ja jättää hallituksen. Tämä mahdollistaa oman linjamme kirkastamisen, kun meidän ei tarvitse puolustaa monipuoluehallituksen kompromisseja. Tämä voi olla uusi alku puolueelle, kun pääsemme kertomaan turuilla ja toreilla arvoistamme ilman kompromisseja.

Jos puoluevaltuusto haluaa lähettää viestin, että SDP haluaa tehdä päätöksiä, joita Suomi tarvitsee, voimme jäädä hallitukseen. Tämä mahdollistaa sen, että voimme puolustaa arvojamme ja tavoitteitamme niissä pöydissä, jossa päätöksiä tehdään. Voimme vaikuttaa työllisyyteen ja tulevaisuuteen, voimme vaikuttaa palveluihin ja perusturvaan. Minä kannatan tätä valintaa, koska se on yhteistyöpuolueen valinta ja tulevaisuuspuolueen valinta.

Hyvät toverit,

Olen tullut politiikkaan muuttamaan asioita, en säilyttämään. SDP ei saavuta kansalaisten luottamusta kulkemalla selkä edellä tulevaisuuteen. Ratkaisut eivät löydy menneisyydestä. Meidän on kuvattava se tulevaisuus, johon me haluamme Suomea viedä. Uudet työpaikat työmarkkinoiden murroksessa, kasvava palveluvienti, digitalisaation eturintama, koulutuspalveluiden kehittäminen, eettisempi markkinatalous, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen, tuloerojen kaventaminen. Nämä ovat minua innostavia projekteja. Nämä ovat sosialidemokraattisten arvojen kannalta keskeistä tulevaisuuspolitiikkaa.

***

Luin Demokraatista mielipidekirjoituksen, jossa haluttiin SDP:n minäkuvan kirkastamista. En voisi olla enempää samaa mieltä. Se toi mieleen tarinan, joka oli esillä Joensuun puoluekokouksessa. Yhdysvaltain presidentti vieraili avaruustutkimuslaitoksessa Nasassa ja tapasi miesten vessassa siivoojan. Presidentti kysyi siivoojalta, mitä hän tekee työkseen. Siivoojan minäkuva kävi ilmi hänen vastauksestaan: hän vastasi vievänsä ihmisiä avaruuteen ja tuovansa heitä sieltä takaisin. Myös jokainen meistä demareista on osa isompaa tarinaa. SDP:n minäkuva on kokoava arvopuolue ja johtava tulevaisuuspuolue. Me emme kutsu ihmisiä vain osallistumaan puolueen kokouksiin, vaan me kutsumme ihmisiä uudistamaan Suomea, uudistamaan meille niin rakasta hyvinvointivaltiota. Me emme kutsu ihmisiä vain äänestämään vaaleissa, vaan toteuttamaan niitä arvoja, jotka tuo meidät yhteen: ihmisarvoa, työtä ja oikeudenmukaisuutta. Tämä sosialidemokraattinen matka on arvokkaampi kuin avaruuslento. Se luo turvaa lapsillemme, tasa-arvoa opin tielle, muutosturvaa työelämään, hyvää hoivaa vanhuuteen.

Haluan lähteä tavoittelemaan kansalaisten kannatusta tälle tulevaisuuslinjalle ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Tällä hetkellä yksittäisten päätösten taakka tuntuu raskaalta. Uskon kuitenkin, että kansalaiset näkevät, että teemme päätöksiä Suomen parhaaksi. Jotta luottamus Suomeen säilyisi. Jotta vaikeissa päätöksissä huolehditaan kaikkien suomalaisten oikeudenmukaisesta kohtelusta.