Urpilainen: Tuloerot pienenevät ja köyhyysaste laskee

Ajankohtaista 09:50

 SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen esitteli maanantaina eduskunnalle vuoden 2012 budjetin. 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on Urpilaisen pyynnöstä laskenut ensi vuoden talousarvion tulonjakovaikutuksia hyödyntäen mittareina niin sanottua Gini-kerrointa ja köyhyysastetta.

– Hallituksen esittämän perusturvan tasokorotuksen ja välittömään verotukseen eli esimerkiksi pääomatuloverotukseen tehtyjen kiristysten yhteisseurauksena tuloerot supistuvat Gini-kertoimella mitattuna 0,4 prosenttiyksikköä ja suhteellinen köyhyysaste pienenee samoin 0,4 prosenttiyksikköä lähtötilanteeseen verrattuna. Tuloerot siis pienenevät ja köyhyysaste laskee.

Urpilainen muistutti puheessaan eduskuntaa, että kuuden puolueen sateenkaarihallituksen ensimmäinen budjetti on vaativien aikojen budjetti.
– Hallitus on sitoutunut kääntämään valtionvelan laskuun suhteessa bruttokansantuotteeseen. Edessämme on vaativia ratkaisuja ja vaakakupissa on hyvinvointivaltion tulevaisuus.

– Nykyinen hallitus sai edeltäjältään raskaan perinnön, raskaasti alijäämäisen valtiontalouden. Nyt tilannetta lähdetään korjaamaan. Etupainotteisesti toteutettavilla säästö- ja veronkiristystoimilla valtiontalouden alijäämä supistuu heti ensimmäisenä vuonna 2012 1,1 miljardilla eurolla.

– Budjetin sosiaaliturvan muutoksista suurin vaikutus tulonjakoon on työttömyysturvan korotuksella. Köyhyysastetta alentaa ennen kaikkea perusturvan korotus ja asumistukiperusteiden keventäminen. Välittömän verotuksen muutoksista tuloeroja kaventavat eniten perusvähennyksen korottaminen sekä osinko- ja pääomatuloverotuksen kiristyminen. Köyhyysasteeseen vaikuttaa etenkin perusvähennyksen enimmäismäärän korotus.

– Haitta- ja ympäristöveroja nostetaan hallitusohjelmassa päätetyn mukaisesti. Näiden verojen määrään voi jokainen omalla käyttäytymisellään ja kulutustottumuksillaan myös vaikuttaa. Hallitusohjelma ei siis perustu tasaveroihin. Tasaveroa kansalainen ei voi omilla toimillaan kiertää. Merkittävin sellainen on yleinen arvonlisävero, jota ei kiristetä.

– Verotusta uudistetaan oikeudenmukaisuusperiaatetta kunnioittaen. Pääomatuloverosta tehdään progressiivinen eli maksukyvyn mukaan määräytyvä, suurten perintöjen verotusta kiristetään ja eniten suurituloisille kohdistuvia verovähennyksiä karsitaan. Selvitys budjetin tulonjakovaikutuksista kertoo nyt kaikille epäileville tuomaille ja vastarannankiiskille, että hallituksen esitysten tulonjakovaikutukset ovat kokonaisuudessaan selvästi tuloeroja vähentäviä.

Lue lisää: