Urpilainen: Talouspopulismi johtaa vääjäämättä suureen pettymykseen

Ajankohtaista 08:41

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen on huolissaan Suomen poliittisen kulttuurin muutoksesta. Hän pelkää, että jo ennestään hapertuneen luottamuksen lisäksi entisestään vahvistunut populismi heikentää  politiikan tekemisen hyväksyttävyyttä kansalaisten silmissä. SDP:n Uudenmaan piirin piirikokouksessa puhunut Urpilainen otti esimerkiksi keskustelun talouden isoista ratkaisuista.

– Toiset puhuvat jopa 8 miljardin leikkauksista – toiset taas haluavat lisävelkaa elvytykseen. Nyt pitää lupausten ja odotusten kanssa olla rehellinen ja realistinen. Jos kansalaiset eivät saa koville lupauksille katetta, heikentää se koko politiittisen kentän uskottavuutta, Urpilainen sanoi.

– Me sosialidemokraatit emme edes vaikeana aikana sorru populismin mustavalkoisiin katteettomiin lupauksiin, jotka vääjäämättä johtavat kansalaisten entistä suurempaan pettymykseen. Uudistavana, vastuunsa kantavana ja rehellisenä SDP tekee politiikkaa, jota isänmaa meiltä vaatii. Suomen etu on SDP:n etu.

Urpilainen korostaa, että lähestyvä kehysriihi on hallituskauden tärkeimpiä. Nyt sovitaan toimista, joiden avulla luodaan uskottava näkymä usealle tulevalle vuodelle. Hän haluaa riihestä toimia, joilla hillitään velkaantumista, uudistetaan rakenteita sekä tervehdytetään edelleen julkista taloutta.

– Taloudellinen tilanne on jatkunut heikompana kuin kukaan osasi arvata. Kasvu on alkanut orastavana, mutta todellakin heikkona – kuin rairuohon ensimmäiset idut pääsiäisenä. Nyt tuota kasvua olisi pystyttävä ruokkimaan samalla kun julkisen talouden kestävyydestä huolehditaan sosiaalisesti kestävällä tavalla.

– Ehkäpä kaikkein tärkeintä on edetä rakenneuudistuksissa. Pidemmällä aikavälillä taloutemme kasvupotentiaalin vahvistaminen, hyvinvointivaltion rahoituspohjan turvaaminen, ja tuottavuuden sekä työllisyysasteen nostaminen ovat tärkeimmät toimet. Pelissä on hyvinvointivaltion tulevaisuus.

SDP ajaa arvoperusteista ulkopolitiikkaa

Urpilainen muistutti kuulijoita siitä, että sosialidemokratia on kansainvälinen liike, jonka perusarvoja ovat rauha, vapaus, tasa-arvo ja demokratia. Nyt Euroopassa kuohuu ja turvallisuus on ensimmäistä kertaa todella koetuksella kylmän sodan päättymisen jälkeen.

Sosialidemokraatit tuomitsevat sotilaallisen voiman käytön ja sillä uhkaamisen sekä rajojen siirron kansainvälisen oikeuden vastaisin menetelmin. Turvallisuuspolitiikka ei ole ainoa kansainvälisen toiminnan alue, jossa hän näkee tarvetta toimenpiteille.

– Ympäristöhaasteet, globaali eriarvoisuus sekä valuvikainen talousjärjestelmä vaativat muutosta. Suomen kanssakäyminen muun maailman kanssa ei ole irrallaan arvoperustastamme. Päinvastoin, kuten kaiken muunkin politiikan, tulee myös ulkopolitiikan kiinnittyä perusarvoihimme. Arvoperusteinen ulkopolitiikka on välineemme muuttaa maailmaa rauhanomaisesti.