Urpilainen: Suomalainen kansakunta on jakautumassa kahtia

Ajankohtaista 11:09

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen mukaan suomalaisen kansakunnan kahtiajako näkyy työttömyydessä, epäoikeudenmukaisuudessa ja turvattomuudessa. Tasan 70 vuotta sitten samalla paikalla puhunutta edeltäjäänsä Väinö Tanneria lainaten Urpilainen totesi, että ”kansamme on ennenkin kestänyt vaikeita aikoja”. Vappupuheessaan hän suhtautui tulevaisuuteen ”suurella luottamuksella” ja suuntasi katseensa seuraavalle vaalikaudelle.

– Meidän suuri tehtävämme on eheyttää kansakunta ja pelastaa hyvinvointivaltio. SDP on kansaa kokoava arvopuolue, joka haluaa lisätä työtä, oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta, Urpilainen totesi vappupuheessaan Hakaniemen torilla Helsingissä.

Puheensa alussa Urpilainen kertoi päätöksestään, ettei halua pilata vappupäivää ja juhlamieltä haukkumalla hallitusta.
– Hallituksen teot ja tekemättä jättäminen puhuvat puolestaan. Jotkut vaativat oppositiota kaatamaan hallituksen. Heille totean, että oppositio ei voi enemmistöhallitusta kaataa. Johtopäätösten tekeminen Keskustan Nova-moraalista kuuluu muille hallituspuolueille. Jos siellä omatunto herää, olemme valmiita ennenaikaisiin vaaleihin.

Eläketurvahaaste muille puolueille: ”kosinta vuoden 2010 toukokuun kihlaukseen”

Urpilainen kertoi haluavansa vahvistaa palkansaajien säröilevää luottamusta eläketurvaan. Mekaaninen eläkeiän nostaminen ja eläketason heikennykset ovat Urpilaisen mukaan vääriä keinoja työurien pidentämiseksi.

– Porkkanoiden sijaan työnantajat ovat valinneet kepin. Sdp vastustaa eläketurvan heikentämistä. Työeläkkeet ovat työntekijöiden ansaitsemaa siirrettyä palkkaa. Haluamme kertoa tänään kaikille suomalaisille, että SDP sitoutuu seuraavalla vaalikaudella siihen, että työeläkkeitä ei leikata. Haastamme muut puolueet antamaan saman sitoutuksen. Tämä on nyt kosinta vuoden 2010 toukokuun kihlaukseen, jotta Suomea rakennetaan luottamuksella ja luovuudella – ei epätoivoa lisäämällä, totesi Urpilainen ja viittasi 70 vuotta sitten solmittuun tammikuun kihlaukseen työnantajien ja ammattiliittojen välillä.

– Parempi tapa pidentää työuria on työllistää työttömiä, saada nuoret nopeammin työelämään, auttaa työssäjaksamista ja kannustaa työnantajia ikääntyvien työllistämiseen. Me haluamme parantaa työelämän laatua, lisätä työaikajoustoja, uudistaa johtamiskulttuuria ja kehittää työterveyshuoltoa. Näillä toimilla saamme parempia tuloksia – ja säilytämme ihmisten luottamuksen eläketurvaan.

Oikeudenmukaisuutta verotuksella ja työehtojen valvonnalla

Urpilainen perusteli siirtymistä pääomatulojen progressiiviseen verotukseen.

– Niiden, jotka tienaavat enemmän, tulee maksaa enemmän veroja. Verotuksen tulee perustua veronmaksukykyyn. Palkkatulojen kohdalla näin tapahtuukin. Pääomatuloja ei kuitenkaan kohdella samalla tavalla. Niiden veroprosentti ei kasva tulojen kasvaessa. On oikeudenmukaista, että myös pääomatulovero muutetaan progressiiviseksi, vaikka kokoomus sitä vastustaakin.

Urpilainen korosti työolojen ja työehtojen valvonnan tehostamista, koska valvonnan puute on johtanut joillakin aloilla kaksien työmarkkinoiden syntymiseen.
– Lakeja ja työehtosopimuksia on noudatettava. Tämä velvoittaa työntajia, mutta se edellyttää myös viranomaisvalvontaa. Ei ole oikein, että työsuojelun resursseja on vähennetty ja työelämän valvontaa heikennetty ja näin mahdollistettu joillekin aloille kaksien työmarkkinoiden syntyminen. Me haluamme yhteisiä pelisääntöjä ja niiden tiukkaa valvontaa. Työsuojelutarkastajien määrää on lisättävä. Tämä suojelee sekä maahanmuuttajia että täällä pohjantähden alla syntyneitä.