Urpilainen: SDP on työn puolue

Ajankohtaista 10:17

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen määritteli suomalaisen työn puolustamisen sosialidemokraattien ruisleiväksi SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa Seinäjoella. Puheessaan Urpilainen esitteli myös sosialidemokraattien talouspoliittista vaihtoehtoa.

– Olemme työn puolue. Jokaisella on Suomessa oikeus työhön ja sen tuomaan hyvinvointiin. Suomalaisen työn kilpailukyvyn on oltava valtiovallan suojeluksessa. Työn puolustaminen ei ole – eikä saa olla – ristiriidassa ympäristön hyvinvoinnin kanssa.

– Sosialidemokratiassa työ ja ympäristö kulkevat käsi kädessä. Kyse on kestävästä kehityksestä, jossa ihminen, ympäristö ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa.

Urpilainen oli tyytyväinen vilkkaaseen ideologiseen keskusteluun SDP:n linjasta.
– Tämä on ollut puoluejohdon tavoite. Aktiivisuus keskustelussa jos jokin on merkki elävästä kansanliikkeestä, Urpilainen huomautti.

Vanhasen hallituksen SDP haastaa talouspoliittisella tiekartallaan, jolla vakautetaan julkinen talous, turvataan talouskasvun edellytykset, palautetaan kilpailukyky ja pelastetaan työllisyys sekä hyvinvointipalvelut.

– Ensimmäinen askel on talouden palauttaminen kasvu-uralle. Elvytystoimia on jatkettava niin kauan, että työllisyys oleellisesti kohenee. Sitä edistäisi, jos hallitus luopuisi vastakkainasettelusta ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Sopimusyhteiskunta ei ole mennyttä aikaa.

– Hallituksen on aktiivisesti edistettävä kokoavan tuloratkaisun syntymistä. Tavoitteeksi on asetettava lähivuosiksi vakautta ja ennustettavuutta lisäävä sopimus, jolla parannetaan kilpailukykyä, edistetään työelämän kehittämistä ja turvataan ostovoimaa. On hallituksen tehtävä kutsua toimijat yhteisen pöydän ääreen ja määrätietoisesti hakea yhteisiä ratkaisuja.

– Paisuvaa työttömyyttä ei saa hyväksyä. Alas ajettua työvoimapolitiikkaa on vahvistettava ja laajennettava merkittävästi, jotta pystymme paremmin sopeutumaan talouden rakennemuutokseen. Nykyiselle teolliselle perustalle voimme rakentaa uuden entistä monipuolisemman kasvun. Tämä edellyttää sitä, että teollisuuden energian saanti kilpailukykyiseen hintaan turvataan.

– Monen suomalaisen paikkakunnan ja monen suomalaisen elämään ratkaisevasti vaikuttaneen metsäteollisuuden tulevaisuus on varmistettava. Kilpailukyvyn turvaamiseksi on teollisuuden sähkövero poistettava kokonaan ja vastineeksi on teollisuudelta edellytettävä hyvää energiatehokkuutta.

Politiikka on joukkuelaji

Urpilainen muistutti, että tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan kaikkia voimia.
– On meidän vahvuutemme, että joukossamme on lipposia, tuomiojia, halosia, putkosia, jaakonsaaria, heinäluomia ja muita vahvoja vaikuttajia – niin miehiä kuin naisia, sekä nuoria että kokeneita. Vain yhteistyöllä voimme saavuttaa tuloksia.

– Meidän on mietittävä, miten saamme parhaat tehot joukkueestamme irti: yksikään sosialidemokraatti ei saa jäädä katsomoon. Nyt on yhdessä aika rakentaa se perusta, jolta ponnistamme vuoden 2011 vaaleihin.

Lue myös puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Backmanin puhe