Urpilainen: Hyvinvointivaltion pelastaminen on ihmisoikeuskysymys

Ajankohtaista 09:04

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen varoittaa hallituksen toimintakykykriisin vaikutuksista maan asioiden hoitoon. Puheessaan SDP:n puheenjohtajapäivillä lauantaina Vantaalla Urpilainen arvioi, että SDP:n on oltava tarvittaessa valmis vaaleihin jo tänä vuonna.
– Työllisyyskriisin ja hyvinvointivaltion kriisi eivät voi odottaa. Kyse on ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista, joiden puolustamiseksi liikkeemme on syntynyt.

– Hallitus ei ole pystynyt tekemään esityksiä työllisyys- ja talouskriisin hoitoon työttömyyden kasvusta, valtion velkaantumisesta ja kuntien ahdingosta huolimatta. Pääministerin luopumisilmoitus on myös lisännyt hallituksen ristiriitoja ja kyvyttömyyttä yhteisiin esityksiin, jotka näkyvät niin terveydenhuoltouudistuksen vesittymisenä, YLE:n toimintakyvyn turvaamisessa sekä energiaratkaisuissa.

– SDP haluaa maan talouden tasapainoon kestävällä tavalla. Tärkein tavoite on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Tähän tavoitteeseen päästään kehittämällä työelämän laatua ja pidentämällä sitä kautta ihmisten työuria. Verojen korotukset on toteutettava työllisyyttä tukien ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Suomalaisen hyvinvointivaltion puolustamiseksi Urpilainen haluaa koota kansanliikkeen.
– Pohjoismaisen hyvinvointivaltion pelastaminen on keskeisin poliittinen tavoitteemme tulevissa eduskuntavaaleissa. SDP voi olla kanava tälle pelastamisoperaatiolle, mutta ihmisten on päätettävä tehdä se: Äänestäjien omalla äänellään.

– Hyvinvointivaltion pelastaminen tarkoittaa uusin työpaikkojen luomista, työssäjaksamisen tukemista ja julkisen talouden tasapainottamista. Jokaisella ihmisellä pitää myös tulevaisuudessa olla oikeus sivistykseen ja hoitoon. Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan koulutukseen. SDP kannattaa korkeakoulutuksen maksuttomuutta.

Urpilainen asettui voimakkaasti tukemaan suomalaista sopimisen kulttuuria.
– SDP ei kannata pääministeri Vanhasen ajatusta ihmisoikeuksien rajoittamisesta. Lakko-oikeus on perusoikeus. Se on myös samalla sopimisoikeus. Mielenkiintoista Vanhasen ajattelussa on se, että olipa hän Rukan lumilla tai Afrikan savanneilla niin aina hampaissa on suomalainen palkansaaja ja hänen työehtonsa.

Urpilainen toisti SDP:n kevätpuoluevaltuustossa esittämänsä jyrkän tuomion ministeri Thorsiin kohdistuneelle uhkailulle ja rasismille.
– Minusta maahanmuuttopolitiikasta pitää käydä avointa keskustelua – niin sen mahdollisuuksista kuin haasteista, mutta nimittely ja uhkailu eivät sitä ole.