Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Urpilainen: Harmaan talouden torjunnalla 150 miljoonaa lisää verotuloja

Ajankohtaista 08:00

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen esittää harmaan talouden torjuntaan toimenpiteitä, joilla verotuloja voitaisiin kasvattaa 150 miljoonalla eurolla. Urpilaisen ehdottamat toimenpiteet ovat osa SDP:n ensi viikolla esitettävää vaihtoehtobudjettia
– 150 miljoonalla veroeurolla olisi mahdollista tehdä merkittäviä lisäsatsauksia mm. terveyden- ja vanhustenhoidon parantamiseen.

– Harmaata taloutta vastaan voidaan taistella vain niillä resursseilla, mitä yhteiskunta siihen osoittaa. Näitä resursseja on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti. Harmaan talouden torjunnassa työskenteleville viranomaisille on annettava parhaat mahdolliset valmiudet ja ammattitaito tehtäväänsä. Panostukset kyllä maksavat itsensä nopeasti takaisin kasvavina verotuloina, yritysten reiluna kilpailuasetelmana ja yhteiskunnan kohonneena moraalina.

Urpilaisen mukaan harmaan talouden torjunta on talousrikosohjelmista ja lainsäädännön parannuksista huolimatta yhä suurissa ongelmissa.
– Tämä johtuu viranomaisten vähäisistä resursseista, toiminnan kansainvälistymisestä ja osin heikosta lainsäädännöstä.

– Esimerkiksi rakennusalalla käännetyn arvonlisäverojärjestelmän lisäksi tarvitaan muita toimenpiteitä. Verohallinnon pitäisi voida puuttua nykyistä nopeammin rakennustyömaiden pimeään urakointiin ja palkanmaksuun. Sekä alan työntekijä- että työnantajajärjestöt ovat kiinnittäneet samaan ongelmaan huomiota. Rakennusalan järjestäytyneitä työnantajia pitäisikin siksi velvoittaa antamaan verohallinnolle neljännesvuosittain kaikki urakoitsijatiedot ja niitä täydentävät palkansaajatiedot. Näitä päätöksiä pitää tehdä nyt, eikä siirtää niitä enää eteenpäin.

Ulkomaisten pankkien ja muiden rahoituslaitosten etävälitystä SDP haluaisi valvoa edellyttämällä näiltä vuosi-ilmoituksia suomalaisista kaupankävijöistä etävälittäjille.

– Eri selvitysten perusteella on arvioitu, että esimerkiksi vuonna 2008 verotuksen ulottumattomiin jäi yli 400 miljoonaa euroa etävälittäjien kautta syntyneitä luovutusvoittoja. Ruotsissa etävälittäjien toimintaa sääntelee vuosi-ilmoitus ruotsalaisista kaupankävijöistä. Sama säännös olisi otettava käyttöön myös Suomessa.

Ylikansallista veronkiertoa vastaan SDP perustaisi kansainvälisen sijoitustoiminnan verovalvontaan erikoistuneen yksikön verohallintoon. Verohallinnon toimintaedellytyksiä parantamalla rajoitettaisiin mahdollisuuksia verorikosten suunnitteluun ja rahanpesuun.

– Suomen harmaan talouden kokonaismääräksi on eri verotarkastustulosten perusteella arvioitu 10–14 miljardia euroa. Laskennallisesti tämä vastaa noin 5,5–7,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Harmaan talouden aiheuttamat kokonaisveromenetykset valtiolle ovat vähintään 4–5 miljardin euron luokkaan.

Urpilainen huomautti, että valtiovarainministeripuolue kokoomus on kuluneen vaalikauden aikana miehittänyt tehokkaasti poliisihallinnon omilla henkilöillään.

– Kokoomus on nyt kolme vuotta istunut harmaan talouden torjunnan päällä, ja tilanne on mennyt vain huonompaan suuntaan. Eduskunnan budjettikäsittelyssä kokoomuksella olisi tilaisuus osoittaa, että sillä on aitoa halua tehdä konkreettisia päätöksiä.

Urpilainen puhui lauantaina Hyvinkäällä SDP:n valtakunnallisen kampanjapäivän tilaisuudessa.