Urpilainen haluaa ohjelman ihmisarvoisen työn edistämiseksi

Ajankohtaista 14:46

SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen esittää, että Suomi laatii toimintaohjelman ihmisarvoisen työn edistämiseksi kansainvälisesti. Hän muistuttaa työelämän perusoikeuksissa olevan kyse eettisemmän markkinatalouden edistämisestä – ja reilusta kilpailusta, jotta perusoikeuksien polkemisesta ei haeta itselle kilpailuetua globaaleilla markkinoilla. Urpilainen puhui SDP:n ulko- ja turvallisuuspoliittisessa seminaarissa Helsingissä.

– Ohjelmassa kyse on suomalaisen työn ja Suomen edusta. Ohjelmassa voisi sopia esimerkiksi keinoista, joilla Suomi edistää työelämän perusoikeuksia osana ihmisoikeus- ja kauppapolitiikkaamme, tukee nuorisotyöllisyyshankkeita osana kehityspolitiikkaamme sekä vahvistaa panostaan Kansainvälisessä työjärjestössä ILO:ssa osana YK-politiikkaamme.

Urpilainen kytkisi valmisteluun ihmisoikeus-, kehitys- ja kauppapolitiikasta vastaavan ulkoministeriön, ILO-asioista vastaavan työministeriön ja Maailmanpankki-asioista vastaava valtiovarainministeriön sekä työmarkkinajärjestö. Valmistelutyö sopisi hänestä luontevasti ulkoministerin johdolla toteutettavaksi.

– On tärkeää huomata, että hallitus hyväksyi työelämän perusoikeuksien edistämisen osaksi uutta kehityspoliittista ohjelmaa. Siksi kehitysyhteistyövaroin tulee tukea kansalaisyhteiskunnan hankkeita, joissa torjutaan lapsityövoimaa ja työntekijöiden hyväksikäyttöä. Kehitysyhteistyöresursseja on suunnattava myös ILO:n hankkeisiin ihmisarvoisen työn ja nuorisotyöllisyyden puolesta.

Työelämän perusoikeudet ja oikeus ihmisarvoiseen työhön tulee nostaa näkyvämmin esiin sekä Suomen ihmisoikeuspolitiikassa että kansainvälisessä yhteistyössä. Tässä työssä Suomen tulee Urpilaisen mukaan pyrkiä tiiviiseen yhteistyöhön kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen ja muun kansalaisyhteiskunnan kanssa. Myös pohjoismainen yhteistyö on tärkeää.

– Työelämän perusoikeudet sopivat hyvin pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden yhteiseksi ulkopoliittiseksi tavoitteeksi. Olen keskustellut nuorisotyöllisyysaloitteesta myös EU-kollegojeni kanssa.