Urpilainen haluaa jakaa vanhempainvapaiden kustannukset yhteisvastuullisesti

Ajankohtaista 16:22

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen haluaa parantaa naisyrittäjien asemaa, työelämän tasa-arvoa ja nostaa Suomen työllisyysastetta jakamalla yhteisvastuullisesti vanhempainvapaista aiheutuvat kustannukset. Urpilainen puhui asiasta Kokkolassa järjestetyssä Ytyä naisyrittäjyyteen 2 -hankkeen seminaarissa.


– Perhevapaat ja vanhemmuudesta johtuvat kustannukset rasittavat suhteessa enemmän naisvaltaisia aloja. Kustannusten jakamiseen pitää löytää yhteisvastuullinen tapa. Tällainen olisi kustannusten jakaminen tasan kaikkien työnantajien kesken. On valitettavaa, että tämän hallituksen aikana asia ei ole edistynyt työryhmätyötä pidemmälle. 


Urpilainen muistutti, että tulevaisuudessa yhä enemmän palveluiden varaan rakentuva suomalainen hyvinvointi tarvitsee naisyrittäjien työpanoksen. Hänestä myös perhevapaat on jatkossa jaettava aiempaa reilummin. 


– Molemmille vanhemmille on varattava oma osansa vanhempainvapaasta. Tämä uudistus myös tukisi isien oikeutta hyvään vanhemmuuteen. 


Puheessaan Urpilainen kytki naisyrittäjyyttä tukevat uudistukset Suomen pitkän aikavälin haasteisiin. Suomen elinkeinorakenteen muuttuessa yhä palveluvaltaisemmaksi ja julkisen talouden haasteiden edellyttäessä mahdollisimman korkeaa työllisyysastetta, nousee naisyrittäjyys hänen mukaan aivan keskeiseksi kysymykseksi. 


– Tulevaisuudessa kasvu löytyy yhä useammin palvelutuotannosta. Jatkossa palvelualojen kehittämishankkeiden rahoituksen ja edistämisen tuleekin olla elinkeinopolitiikassa yhtenä painopisteenä