Urpilainen: Euroopassa nyt ihmisten ja työllisyyden vuoro

Ajankohtaista 08:02

Ihmiset eri puolilla Eurooppaa osoittivat Vappuna mieltään kasvavia työttömyyslukuja vastaan. Erityisen synkkä tilanne on nuorisotyöttömyydessä, joka on kohonnut EU-alueella jo 23,5 prosenttiin. Kriisimaiden nuorisotyöttömyysluvut ovat hirvittävät. Espanjassa ja Kreikassa lähes 60 prosenttia nuorista on vailla työtä. Valtiovarainministeri, SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen haluaa Eurooppa-päivänä, että Euroopan kasvaviin sosiaalisiin ongelmiin tartutaan nyt uudella otteella.

– Finanssikriisistä on seurannut työttömyyskriisi, josta uhkaa seurata sosiaalinen kriisi. Euroopassa on keskitytty pitkään finanssikriisin hoitamiseen. Nyt on ihmisten ja työllisyyden vuoro myös Euroopassa. Sosiaalisen kriisin syveneminen on estettävä.

Urpilainen on huolissaan siitä, että talouskriisin vuoksi Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ovat jääneet talouskriisin hoidon jalkoihin. Eurooppa 2020 -tavoitteet on nostettava keskiöön talouspolitiikan koordinaatiossa. Euroopassa tulee sitoutua vahvasti tavoitteeseen, että työllisyysaste on 75-prosenttia 20–64-vuotiaiden ikäryhmästä. Tutkimukseen ja kehitykseen tulee investoida 3-prosenttia EU:n BKT:stä. Koulutuksen osalta on päästävä tavoitteeseen, että koulunkäynnin keskeyttävien osuus on alle 10-prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 30–34-vuotiaiden osuus on nostettava vähintään 40-prosenttiin.

– Työ turvaa hyvinvoinnin kaiken ikäisille. Tulevaisuuden ja pidemmän aikavälin näkymien osalta erityisen suuri huoleni on se, että nuoret menettävät uskonsa ja toivonsa tulevaisuuteen. Nyt tarvitaan yhteistä sitoutumista nuorisotyöttömyyden hoitoon. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuyn esitys nostaa asia kesäkuun huippukokouksen asialistalle on erittäin tervetullut. Nuorisotyöttömyys varjostaa vakavasti koko Euroopan tulevaisuutta. Suomella on paljon annettavaa tähän yhteiseen työhön.
Euroopassa tarvitaankin nyt Urpilaisen mukaan toimia nuorisotakuun edistämiseksi. Pitkälti Suomen mallia noudatteleva nuorisotakuu on hyväksytty myös EU:ssa suositukseksi Euroopan maille.

– Euroopassa on nyt ihmisten ja työllisyyden vuoro. Sosiaalista Eurooppaa on vahvistettava vastapainona markkinoille. Nuorisotakuu ja toimet työllisyyden edistämiseksi ovatkin viestini näin Eurooppa-päivänä.