Urpilainen esittää Eurooppaan vakausunionia

Ajankohtaista 16:26

SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen vaatii unionin potentiaalin valjastamista työhön eurooppalaisten hyväksi.
– Fokus unionissa on kiinnitettävä uuden kasvun ja työpaikkojen luomiseen. Vain työ luo Eurooppaan hyvinvointia.

Urpilaisen mukaan työn ja hyvinvoinnin edellytys taas on, että suunnitelmat rakenteellisten uudistusten ja budjettikurin vahvistamiseksi toimeenpannaan määrätietoisesti.

– Tähtäimeksi on otettava aito vakausunioni, joka turvaa finanssipolitiikan kestävyyden koko Euroopassa. Onnistuminen tässä tehtävässä on Euroopan tulevaisuuden avainkysymys.

– Tulevan vakausunionin ytimessä on jatkossakin yhteinen valuuttamme, jonka pelastamiseen SDP sitoutuu. Euron lisäksi vakausunioni tarkoittaa ensinnäkin sitoutumista yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen ja automaattisia rangaistuksia niiden noudattamatta jättämisestä. Samalla talouskomissaarin asemaa on vahvistettava kilpailukomissaarin tapaisesti mahdollisimman varhaisen puuttumisen mahdollistamiseksi.

– Toiseksi vakausunionin osana meidän on varmistettava, että jäsenmaiden velkasuhteet saadaan painettua kasvu- ja vakaussopimuksen mukaisesti alle 60 prosentin. Ylivelkaantumisen tie on kuljettu loppuun ja sen synnyttämän tuhon jäljet on korjattava perusteellisesti.

– Kolmanneksi vakausunioni edellyttää vahvempaa talouskasvua ja työllisyyttä. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen on panostettava, sillä Eurooppa tarvitsee globaalissa kilpailussa uusia innovaatioita. Nuorisotakuu on ulotettava eri jäsenmaihin niin, että jokaiselle eurooppalaiselle nuorelle voidaan tarjota kunnollinen tulevaisuusnäkymä.

– Eurooppalaiset odottavat päätöksentekijöiltään toimenpiteitä luottamuksen palauttamiseksi. Euron pelastaminen on ensisijainen tehtävä, mutta samalla Euroopan on uskallettava katsoa pidemmälle. Tarvitsemme uskottavan tulevaisuusvision sosiaalisesta Euroopasta, joka turvaa työn ja hyvinvoinnin pitkälle 2020-luvulle. Ylivelkaantuminen ei tähän visioon kuuluu.

– Sosialidemokraatit ovat vahvasti mukana työssä Euroopan pelastamiseksi ja nostamiseksi uuteen nousuun. Emme anna populismin edessä tuumaakaan periksi, vaan haluamme varmistaa sen, että myös seuraavien sukupolvien eurooppalaiset saavat nauttia rauhan, demokratian ja taloudellisen hyvinvoinnin hedelmistä. Tämä on historiallinen tehtävämme ja velvoitteemme.

Urpilainen puhui keskiviikkona SDP:n EU-seminaarissa Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla.