Urpilainen: Ålandsfrågorna under statsministern

Ajankohtaista 14:30

SDP:s ordförande Jutta Urpilainen kräver att ansvaret för Ålandsfrågorna igen ska ligga under statsministern.

 
På SDP:s och Ålands socialdemokraters seminarium i Åbo berömde Jutta Urpilainen ålänningarna för deras driftighet. – Åland är ett föredömligt landskap på många sätt. Arbetslösheten är låg och det finns många små framgångsrika företag som har hittat en egen nisch. Ni har också en fungerande demokrati med ett levande civilsamhälle.
 
Urpilainen krävde att Ålandsfrågorna ges högre prioritet. – Under nästa regeringsperiod är det skäl att återupprätta det goda samarbetet mellan Finlands regering och landskapsregeringen som rådde under Paavo Lipponens tid som statsminister. Det behövs en ny och mera aktiv Ålandspolitik. Ansvaret för Ålandspolitiken ska ligga hos statsministern.
 
SDP:s ordförande Urpilainen ville också återinföra gemensamma aftonskolor.
– Vi måste också återuppta traditionen med regelbundna aftonskolor mellan regeringen och landskapsregeringen. Det är viktigt att Finlands och Ålands ministrar träffas minst två gånger om året för att utbyta information. Den vägen skapas förståelse. Det är annars lätt hänt att det uppstår missförstånd och slitningar, om man inte vet var man har varandra.
 
Ordförande Urpilainen avlutade sitt anförande genom att ta kraftigt ställning för tvåspråkigheten.
– En förutsättning för att banden mellan Finland och Åland stärks är att Finlands tvåspråkighet bevaras. Ålänningarna ska känna att deras modersmål uppskattas. Kontakterna med myndigheterna på fastlandet ska fungera på svenska. Mitt Finland respekterar och ger utrymme åt alla minoriteter. Ett samhälle som är öppet för olika intryck kan också hitta nya framgångsvägar