Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Työtä ja oikeudenmukaisuutta painottava vaihtoehtobudjetti

Ajankohtaista 12:08

SDP:n vaihtoehtobudjetissa esitetään panostuksia teollisuuden vahvistamiseen, ympäristövetoiseen kasvuun sekä työttömien auttamiseen ja koulutuksen tukemiseen. Vaihtoehtobudjetissa vahvistetaan kuntataloutta ja sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Esittämänsä lisäpanostukset Sosialidemokraatit kattavat tekemillään veroesityksillä.

Sosialidemokraatit vaativat pitkäaikaista ja maltillista kasvua ja kilpailukykyä tukevaa palkkasopimusta. Lisäksi Sosialidemokraatit uudistivat vaatimuksensa valtionhallinnon tuottavuusohjelman keskeyttämisestä.

Teollisuutta, vientiä ja rakentamista tuettava, ympäristöä suojeltava

Suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä vahvistetaan mm. sähköveron poistolla, kuntien investointeja vahvistamalla sekä tukemalla reaaliaikaista peruskorjausta. Sähköveron poistolla voidaan turvata kilpailukykyinen energia teollisuudelle. Tämä vähentää valtion verotulokertymää 80 miljoonalla.

Suomalaista telakkateollisuutta tuetaan kohdennetuilla innovaatiotuilla ja nopeuttamalla hankintoja. Myös väylähankkeiden avulla tuetaan telakoiden toimintaedellytyksiä. Sosialidemokraatit esittävät telakkateollisuudelle 120 miljoonan lisäpanostuksia.

Sosialidemokraattien esityksistä useat tukevat ympäristövetoista kasvua ja energiatehokasta rakentamista sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Tulevaisuudessa puurakentamista pitää edistää. Samanaikaisesti on uudistettava metsäverotusta niin, että se kannustaa myymiseen. Sosialidemokraatit esittävät myös erillistä vienninedistämisprojektia ympäristö- ja palvelualoille sekä eSuomen vahvistamista.

Huolenpitoa osaamisesta ja työttömistä

Suomesta on vuodessa hävinnyt lähes 120 000 työpaikkaa. Työttömiä työnhakijoita on 77 000 enemmän kuin vuosi sitten. Varsinkin nuorten työttömyys on noussut hurjalla vauhdilla, ja pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt nousuun ensi kerran vuoden -96 jälkeen. Suomella ei ole varaa tällaiseen massatyöttömyyteen.

Sosialidemokraatit esittävät 130 miljoonaa euroa työvoimapoliittisiin toimiin ja työllisyysperusteisiin investointeihin. Nuorille työttömille on tarjottava riittävästi koulutusta, tukityötä, työharjoittelua ja työpajapaikkoja. Näiden avulla nuoret eivät syrjäydy ja he pysyvät kiinni työelämässä.

Koulutuksen avulla lisätään osaamista. Sosialidemokraatit esittävät rahaa aikuis-, ammatti- ja korkeakoulutukseen. Koulutuksen avulla tarjotaan sekä mahdollisuus työllistymiseen että silta työstä ja työttömyydestä uuteen työhön.

Sosialidemokraattien esitykset työllisyyttä ja työllistymistä lisääviin toimiin ovat kaikkineen noin miljardin.

Kuntalaisten perusoikeudet turvattava

Kuntien peruspalveluiden turvaamiseen Sosialidemokraatit esittävät valtionosuuksiin 500 miljoonan euron lisäystä. Tämä tarkoittaisi noin 100 euroa asukasta kohden. Tällä korotetulla valtionosuudella voidaan kunnissa parantaa vanhusten hoitoa, huolehtia perusterveyden hoidon tasosta ja panostaa lastenpalveluihin. Kuntien lisäraha vähentää myös tarvetta veronkorotuksiin ja lomautuksiin sekä ylivelkaantumiseen.

Sosialidemokraatit esittävät jakamattomien veikkausvoittovarojen rahastosta ylimääräistä ja määräaikaista tukea kuntien liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotilojen kunnostukseen. Kuntien peruskorjausinvestointien avulla saadaan kuntiin työtä ja siellä voidaan tarjota hyvää palvelua kunnollisissa tiloissa.

Sosialidemokraatit esittävät kaikkiaan noin 400 miljoonaa kohdistettavaksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseen ja köyhyyden poistamiseen. Kohdentamalla esityksensä tarkasti Sosialidemokraatit haluavat parantaa huonoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevien kansalaisten arjessa selviytymistä.

Työttömäksi jääneen perusturvaa parannetaan korottamalla peruspäivärahaa (43 euroa / kk), nostamalla työttömyysturvan lapsikorotuksia 20 %:lla ja luopumalla työmarkkinatuen tarveharkinnasta. Lapsiperheitä tuetaan nostamalla lapsilisän yksinhuoltajakorotusta (20 euroa / kk), nostamalla lapsiperheiden toimeentulotukea (30 euroa / kk) ja parantamalla yleistä asumistukea. Eläkkeensaajien arkea helpotetaan korottamalla eläkkeensaajien asumistukea (50 – 70 euroa / kk).

Pienituloisten toimeentuloa parannetaan myös keventämällä pienituloisten kunnallisverotusta. Lisäksi tulonsiirrot on kohdennettu niitä kipeästi tarvitseville.

Kansainvälistä oikeudenmukaisuutta tuetaan pitämällä kiinni YK:ssa sovitusta kehitysyhteistyön tavoitteesta 0,7 % bkt:stä vuoteen 2015 mennessä.

Tasapainotettu vaihtoehtobudjetti

Kaikkineen Sosialidemokraattien työllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta tukevan budjettivaihtoehdon lisäykset ovat noin 1,413 miljoonaa. Sosialidemokraattien valtion tuloja lisäävät veroesitykset tuottaisivat noin 1,425 miljoonaa.

Sosialidemokraatit uudistavat kestävää kehitystä tukevat veroesityksensä WINDFALL-verosta, pakkausverosta ja jäteveron laajentamisesta. Reilumpaan veropolitiikkaan pyritään rakennuksilla käyttöönotettavalla käännetyllä arvolisäverolla ja osakkeiden myyntivoittoverotuksella.

Sosialidemokraatit esittävät pääomaveron nostoa (30 %). Sosialidemokraatit eivät kannata hallituksen esitystä marginaaliverosta, vaan esittävät, ettei marginaaliveroa kevennetä missään tuloluokassa.

 

Katso myös diaesitys: