Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Työryhmä: Alle 3-vuotiaiden lasten hoitoon joustava hoitoraha

Ajankohtaista 12:21

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää kotihoidontuen rinnalle uutta osa-aikatyöhön kannustavaa joustavaa hoitorahaa. Esityksen mukaan myös päivähoitomaksut määräytyisivät jatkossa nykyistä tarkemmin hoitotuntien määrän mukaan.

Tavoitteena on lisätä pienten lasten vanhempien osa-aikatyön mahdollisuuksia ja edistää kotihoidon tukea saavien siirtymistä työelämään. Tarkoituksena on helpottaa työelämän ja perheen yhteensovittamista, lyhentää kokoaikaisia työstä poissaolojaksoja sekä kannustaa molempia vanhempia lastenhoidon jakamiseen.

Työryhmä luovutti esityksensä peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille perjantaina 8. helmikuuta.


Joustava hoitoraha porrastettaisiin viikoittaisen työajan mukaan

Joustava hoitoraha olisi suurempi kuin alle 3-vuotiaiden vanhemmille maksettava nykyinen osittainen hoitoraha, ja etuus porrastettaisiin viikoittaisen työajan mukaan. Työryhmä päätti esittää uutta etuutta, joka olisi nykyistä osittaista hoitorahaa joustavampi.  Joustavaa hoitorahaa voitaisiin maksaa heti osa-aikatyön alkaessa. Työryhmä ei esitä muutoksia kotihoidontukijärjestelmään.

Etuuteen olisivat oikeutettuja kaikki alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat tai muut huoltajat, joiden keskimääräinen viikoittainen työaika on enintään 30 tuntia viikossa tai 80 prosenttia kokopäivätyön työajasta (esim. neljä päivää viikossa tai kuusi tuntia päivässä). Tällöin joustavan hoitorahan suuruus olisi 160 euroa kuussa. Jos keskimääräinen viikoittainen työaika on korkeintaan 22,5 tuntia tai 60 prosenttia alan tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta (esim. kolme päivää viikossa tai 4,5 tuntia päiväs-sä), joustava hoitoraha olisi 240 euroa kuussa.

Työryhmä pitää tärkeänä, että osa-aikatyötä tekevien alle 3-vuotiaiden lasten vanhempien saamaa etuutta korotetaan, jotta osa-aikatyö olisi houkutteleva vaihtoehto kotihoidon tuelle. Etuuden porrastaminen viikoittaisen työajan mukaan kannustaa myös lyhyemmän osa-aikatyöviikon tekemiseen.

Päivähoitomaksu perustuisi toimintakausittain sovittuun hoitoaikaan
Työryhmän tavoitteena on uudistaa päivähoitomaksujen määräysperusteita siten, että maksu määräytyy ennalta sovittujen hoitotuntien mukaan. Uudistus kannustaisi vanhempia suunnittelemaan päivähoidon käyttöä todellisen tarpeen mukaan. Lisäksi se yhdenmukaistaisi kuntien maksukäytäntöjä osapäivä- ja osaviikkohoidon osalta.

Työryhmä arvioi, että joustavan hoitorahan taloudelliset vaikutukset etuusmenoihin olisivat vähäisiä. Sen sijaan päivähoitokustannukset saattavat kasvaa, mikäli päivähoidon kysyntä lisääntyy.

Työryhmän esitys pohjautuu hallitusohjelman sekä valtioneuvoston rakennepoliittisen kannanoton kirjauksiin. Hallitus haluaa tukea työelämän ja perheen joustavaa yhteensovittamista sekä lisätä miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä.