Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Työntekijän tekijänoikeuksia on kunnioitettava

Ajankohtaista 12:26

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän työvaliokunta vetoaa vahvasti ministeri Walliniin, että hän keskeyttää tekijänoikeuslain esitysluonnoksen valmistelun nykyiseltä pohjalta. Esitysluonnos koskee oikeutta työ- tai virkasuhteessa luotuihin teoksiin ja se on tällä hetkellä lausuntakierroksella. Sosialidemokraattien mielestä nyt lausuntakierroksella oleva esitys polkee luovan työn tekijöiden oikeuksia omiin teoksiinsa.

Työnantajalla on jo nykylain perusteella käyttöoikeus työntekijän työsuhteessa luomaan teokseen. Muiden tekijänoikeuksien siirtämisestä on pystytty tähän asti hyvin neuvottelemaan ja pääsääntönä on ollut, että ne on työnantajalle luovutettu vain erillistä rahallista korvausta vastaan.

Suomessa on perinteisesti työlainsäädännöllä pyritty suojelemaan työntekijää. Tämä esitys merkitsisi päinvastaista. Esimerkiksi Akavan ja SAK:n mielestä on vaara, että työsuhdeolettama suojaisi työnantajaa eli työsuhteen vahvempaa osapuolta, vaikka työnlainsäädännön keskeinen tarkoitus on heikomman osapuolen eli työntekijän suojelu.

Hallituksen esityksessä on selvä ideologinen yritys heikentää luovien alojen työntekijöiden järjestäytymisastetta ja sitä kautta neuvotteluvoimaa.

Esitys ohjaisi luovien alojen työntekijöitä voimakkaasti yrittäjyyteen ja freelance-pohjaiseen työskentelyyn, mikä vähentää työntekijöiden järjestäytymistä liittoihin ja joukkosopimista. Mitä alhaisemmalle tasolle sopiminen siirtyy, sitä vaikeampaan neuvotteluasemaan yksittäinen freelanceri, joutuu.

Esitys on valmisteltu ilman työntekijöitä, käytännössä työnantajien näkökulmaa painottaen. Työntekijöiden kuulematta jättäminen valmisteluvaiheessa on vaikuttanut myös siihen, että esitys sisältää useita terminologisia ristiriitaisuuksia ja sisällöllisiä epäselvyyksiä.

Hallituksen esitys uhmaa myös tekijän moraalisia oikeuksia, vaikka sen väitetään koskevan vain taloudellisia oikeuksia.

Esitykseen liittyvä työsuhdeolettama tarkoittaisi merkittävää muutosta nykyiseen lakiin. Sen mukaan työntekijän tekijänoikeudet siirtyisivät automaattisesti työnantajalle, elleivät työntekijä ja työnantaja muuta sovi. Työsuhdeolettamaa ovat ajaneet muun muassa Nokia ja suuret mediayritykset.