Työnantajien osallistuttava jatkossakin eläkkeiden maksamiseen

Ajankohtaista 11:14

Demarinaisten puheenjohtaja Maria Guzenina-Richardson on huolissaan työnantajien tahtotilasta osallistua suomalaisten eläkkeiden maksamiseen. Elinkeinoelämän Keskusliitto esitti viime viikolla julkisuudessa eläkkeiden leikkaamista alle 40 vuotta työelämässä olleilta.

– Kyllä pahasti näyttää siltä, että EK:n ehdotuksen taka-ajatus liittyi työnantajien haluun säästää työeläkemaksuissa. Käytännössä vain harvalla työntekijällä on mahdollisuus tehdä 40 vuoden työura johtuen muun muassa perhevapaista, omaishoitajuudesta, työttömyydestä tai pätkätöistä, Guzenina-Richardson sanoo.

Guzenina-Richardsonin mielestä EK:n ehdotus on myös tasa-arvonäkökulmasta kestämätön.
– Toteutuessaan päätös olisi heikentänyt erityisesti pienipalkkaisten, rikkonaisesta työurasta kärsivien naisten eläkkeitä entisestään, Guzenina-Richardson sanoo ja kysyy, onko Elinkeinoelämän Keskusliitolla lainkaan käsitystä tosielämästä, jossa naiset usein katkaisevat työuraansa esimerkiksi perheenlisäyksen johdosta.

Demarinaisten hallituksessa viikonloppuna puhunut Guzenina-Richardson kiinnittää huomiota myös siihen, että edellinen lama kiristi kuntien, siis pääasiassa naisten, työoloja tavalla, joka on jatkunut tähän päivään saakka.
– Verotulojen supistuminen laittaa jälleen naiset julkisen sektorin säästöjen toimeenpanijoiksi. Kuntien henkilöstöstä 80 prosenttia on naisia, Guzenina-Richardson muistuttaa.

Guzenina-Richardson vaatii Suomen hallitukselta ripeitä toimia kuntasektorin taloustilanteen tervehdyttämiseksi.
– Tilanne on muotoutumassa kestämättömäksi. Kuntasektorin työntekijät joutuvat tekemään työtään entistä kovempien paineiden alaisena kun palveluiden tarve kasvaa jatkuvasti. Kuntien taloudesta huolehtiminen on myös työurien pidentämisen kannalta olennainen toimi. Jos sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys lisääntyvät uupumisen vuoksi, on hallitus epäonnistunut pahasti tärkeässä työurien pidentämistavoitteessa.

Guzenina-Richardson muistuttaa, että nuorten masentuneisuusluvut ovat hälyttäviä, mutta kunnissa ei ole riittävästi palveluita tilanteen parantamiseksi. Vanhukset tarvitsevat hoitoa ja hoivaa ja kasvava työttömyys merkitsee kasvavia jonoja muun muassa sosiaalitoimen luukulle. Ilman riittävää työntekijämäärää palvelujen tarvitsijat joutuvat entistä vaikeampaan jamaan ja työntekijöiden selkä uhkaa katketa entisestään.