Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Työministeri Ihalainen: Vähemmistöjen kohtelu kertoo yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta

Ajankohtaista 14:24

Työministeri Lauri Ihalaisen mukaan syrjinnän seuraukset yhteiskunnalle ovat mittavat. Sen lisäksi, että jonkin väestöryhmän tai kokonaisen sukupolven syrjäytyminen tulee kalliiksi, vaarana on koulutus- ja työllisyystason lasku, ryhmien väliset tuloerot sekä erot terveydentilassa ja kuolleisuudessa. 

– Tämän takia hallitus toimii määrätietoisesti syrjintää vastaan, työministeri Lauri Ihalainen totesi tiistaina 29. marraskuuta puhuessaan How fair is Finland? -foorumissa Helsingissä. Tapahtumassa keskusteltiin suomalaisen yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta.

– Suomen tulevaisuuden menestys perustuu korkeaan työllisyysasteeseen. Hallituksen tavoitteena on varmistaa kaikille työhön kykeneville mahdollisuudet ja kannusteet tehdä töitä. Parhaillaan on meneillään hanke työelämän kehittämiseksi. Sen tarkoituksena on parantaa työllisyysastetta, työelämän laatua, työhyvinvointia ja työn tuottavuutta.

– Olemme myös käynnistäneet toimet nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Lisäksi toimintaohjelma, jolla edistetään osatyökykyisten osallistumista työelämään, on lähtenyt käyntiin. Myös maahanmuuttajien työllistymistä pyritään nostamaan.

– Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ovat onnistuneen kotoutumisen perusta. Parhaillaan valmisteilla on valtion kotouttamisohjelma, jolla edistetään toimivaa vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä, varmistetaan maahanmuuttajien perusoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen sekä lisätään maahanmuuttajien osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Hallituksella on vireillä muitakin hankkeita kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Yksi näistä on yhdenvertaisuuslain uudistus. Valvontaa on tarkoitus vahvistaa ja hallintoa tehostaa lain toimeenpanemiseksi. Myös tänä vuonna valmistuva Suomen ensimmäisen kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma ja syrjinnän seurantajärjestelmän kehittäminen lisäävät yhdenvertaisuutta.

– Meillä on paljon tietoa yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta, mutta tieto on sirpaloitunutta. Erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevista on vähän tietoa. Kokonaiskuvan saamiseksi tarvitaan viranomaisten, tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä. Tärkeää on säilyttää vuoropuhelu ja löytää yhteinen näkemys siitä, millainen on oikeudenmukainen Suomi ja miten siihen päästään. Se, miten vähemmistöjä kohdellaan, kertoo paljon yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden asteesta.