Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Työministeri Ihalainen: Tuotteiden tekninen turvallisuus huomioitava paremmin

Ajankohtaista 12:18

Työministeri Lauri Ihalaisen mukaan tuotteiden turvallisuus ja luotettavuus ovat tärkeä osa toimivia EU:n sisämarkkinoita. Ne myös edistävät kuluttajien etuja. Ihalaisen mukaan valmisteilla olevassa kuluttajapoliittisessa ohjelmassa vuosille 2012–2015 turvallisuusnäkökulma tullaan ottamaan aiempaa enemmän huomioon, niin kulutustavaroiden kuin kuluttajapalveluidenkin kannalta. Työministeri Ihalainen puhui teknistä lainsäädäntöä käsittelevässä seminaarissa Helsingissä 27.3.2012.

– Suomi haluaa edistää sitä, että kaikkialla EU-alueella tuotteiden ja palveluiden valvonta ja tekninen luotettavuus ovat samalla, EU-lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Tämä hyödyttää muun muassa suomalaista vientiteollisuutta. Tärkeää on, että meidän tuotteemme ovat tasavertaisessa asemassa muiden kanssa EU:n markkinoilla.

– Perinteisesti kuluttajaturvallisuus on liitetty yleistä tuoteturvallisuutta ja lelujen turvallisuutta koskevaan lainsäädäntöön. Kuitenkin hyvin monen muunkin sektorin lainsäädäntö on merkittävää kuluttajaturvallisuuden kannalta. Esimerkiksi sähkölaitteiden, paineastioiden, räjähteiden ja ilotulitteiden sekä hissien turvallisuus on tärkeää.

– Turvallisuutta sääntelevä tekninen lainsäädäntö ei liity pelkästään fyysiseen turvallisuuteen. Merkittävää on myös muun muassa mittalaitteiden ja jalometallituotteiden luotettavuus.

– Teollisuuslaitosten turvallisuus on myös keskeistä. Siihen kuuluvat muun muassa vaarallisiin kemikaaleihin, painelaitteisiin ja räjähteisiin liittyvien vaarojen estäminen. Siinä on työsuojelusäännöksillä ja niiden noudattamisen valvonnalla on merkittävä asema.

– Parhaillaan on käynnistynyt merkittävä EU-tason hanke tuotesääntelyn uudistamiseksi. Sen myötä on kaavailtu merkittäviä rakenteellisia muutoksia kansalliseen tekniseen lainsääntöön. Esimerkiksi useita tuoteryhmiä kattava markkinavalvontalaki helpottaisi niin elinkeinonharjoittajien kuin valvontaviranomaistenkin työtä.

– On syytä vielä painottaa teknisen turvallisuuden osalta, että yrittäjillä ja palveluntarjoajilla on ensisijainen vastuu siitä, että markkinoille saatettavat ja markkinoilla olevat tuotteet, palvelut ja prosessit ovat vaatimustenmukaisia. Viranomaisvalvonta yksin ei voi olla turvallisuuden tae, teknisestä turvallisuudesta ja kuluttaja-asioista vastaava ministeri Ihalainen korostaa.