Työministeri Ihalainen: Tuotteiden tekninen turvallisuus huomioitava paremmin

Ajankohtaista 12:18

Työministeri Lauri Ihalaisen mukaan tuotteiden turvallisuus ja luotettavuus ovat tärkeä osa toimivia EU:n sisämarkkinoita. Ne myös edistävät kuluttajien etuja. Ihalaisen mukaan valmisteilla olevassa kuluttajapoliittisessa ohjelmassa vuosille 2012–2015 turvallisuusnäkökulma tullaan ottamaan aiempaa enemmän huomioon, niin kulutustavaroiden kuin kuluttajapalveluidenkin kannalta. Työministeri Ihalainen puhui teknistä lainsäädäntöä käsittelevässä seminaarissa Helsingissä 27.3.2012.

– Suomi haluaa edistää sitä, että kaikkialla EU-alueella tuotteiden ja palveluiden valvonta ja tekninen luotettavuus ovat samalla, EU-lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Tämä hyödyttää muun muassa suomalaista vientiteollisuutta. Tärkeää on, että meidän tuotteemme ovat tasavertaisessa asemassa muiden kanssa EU:n markkinoilla.

– Perinteisesti kuluttajaturvallisuus on liitetty yleistä tuoteturvallisuutta ja lelujen turvallisuutta koskevaan lainsäädäntöön. Kuitenkin hyvin monen muunkin sektorin lainsäädäntö on merkittävää kuluttajaturvallisuuden kannalta. Esimerkiksi sähkölaitteiden, paineastioiden, räjähteiden ja ilotulitteiden sekä hissien turvallisuus on tärkeää.

– Turvallisuutta sääntelevä tekninen lainsäädäntö ei liity pelkästään fyysiseen turvallisuuteen. Merkittävää on myös muun muassa mittalaitteiden ja jalometallituotteiden luotettavuus.

– Teollisuuslaitosten turvallisuus on myös keskeistä. Siihen kuuluvat muun muassa vaarallisiin kemikaaleihin, painelaitteisiin ja räjähteisiin liittyvien vaarojen estäminen. Siinä on työsuojelusäännöksillä ja niiden noudattamisen valvonnalla on merkittävä asema.

– Parhaillaan on käynnistynyt merkittävä EU-tason hanke tuotesääntelyn uudistamiseksi. Sen myötä on kaavailtu merkittäviä rakenteellisia muutoksia kansalliseen tekniseen lainsääntöön. Esimerkiksi useita tuoteryhmiä kattava markkinavalvontalaki helpottaisi niin elinkeinonharjoittajien kuin valvontaviranomaistenkin työtä.

– On syytä vielä painottaa teknisen turvallisuuden osalta, että yrittäjillä ja palveluntarjoajilla on ensisijainen vastuu siitä, että markkinoille saatettavat ja markkinoilla olevat tuotteet, palvelut ja prosessit ovat vaatimustenmukaisia. Viranomaisvalvonta yksin ei voi olla turvallisuuden tae, teknisestä turvallisuudesta ja kuluttaja-asioista vastaava ministeri Ihalainen korostaa.