Työministeri Ihalainen: Nuorten työttömyys vaarassa lähteä nousuun

Ajankohtaista 21:00

Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneiden työttömien työnhakijoiden määrä oli syyskuussa 2011 noin 224 000. Luku on hieman vähemmän kuin edellisinä kuukausina ja 16 600 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen mukaan loppuvuonna työttömien määrä kuitenkin kasvaa, ja se saattaa olla joulukuussa jo 250 000:n tasolla.
 
– Myönteistä on, että epävarmankin ajan keskellä työttömyys on jatkanut laskua. Ennusteiden valossa on kuitenkin varauduttava siihen, että talouskasvun hiipuessa ja epävarmuuden jatkuessa työttömyys voi lähteä hienoiseen nousuun. Hallitus onkin valmistautunut työllisyys- ja koulutustoimien vahvistamiseen etenkin nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi, työministeri Lauri Ihalainen totesi tiedotustilaisuudessa 25.10.2011.
 
Alle 25-vuotiaita työttömiä oli syyskuun lopussa noin 27 000 työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan. Tässä luvussa ovat mukana myös lomautetut. Nuorisotyöttömyys on vähentynyt viime vuoden syyskuusta hieman enemmän kuin muu työttömyys, mutta senkin lasku näyttää pysähtyneen.
 
– Nuorten työttömyys on yleensä suhdanteille herkkää ja nyt on varauduttava siihen, että nuorisotyöttömyys voi kääntyä nousuun. Siksi hallitus on varannut ensi vuodelle kohdennettuja määrärahoja nuorille, ja koko hallituskauden keskeinen nuorten yhteiskuntatakuu -hanke on valmistelussa erittäin tiukalla aikataululla. Takuu tulee voimaan vuonna 2013.
 
Avointen työpaikkojen määrä on ollut edelleen lievässä kasvussa erityisesti kuljetus- ja liikennealalla, teollisuudessa sekä hallinto- ja toimistotyössä. Kehitys on kuitenkin muuttumassa. Esimerkiksi teollisuudessa kasvu on jo selvästi pienempää kuin vuoden 2011 alussa.
 
Lomautettujen määrä on nousussa. Lomautettuja on ollut viimeiset kaksi kuukautta noin 14 000. Syyskuussa 2011 saatujen tietojen mukaan myöhemmin alkavia lomautuksia olisi noin 6 000.