Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Työministeri Ihalainen: Harmaan talouden torjunnassa tartuttu toimeen

Ajankohtaista 09:41

Työministeri Lauri Ihalainen kertoo, että hallitus tehostaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa 19.1.2012 annetulla periaatepäätöksellä. Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevat hankkeet liittyvät tilaajavastuulain uudistamiseen ja työvoimavaltaisten alojen harmaaseen talouteen.

– Harmaan talouden torjunta tukee tervettä kilpailua ja vahvistaa yrittäjyyttä sekä työllisyyttä. Olemme lähteneet rivakasti liikkeelle ja joissakin hankkeissa olemme jo pitkällä. Esimerkiksi tilaajavastuulain rakennusalaa koskevista muutoksista ja hankintalain muutoksista annetaan hallituksen esitykset tänä keväänä, työministeri Lauri Ihalainen sanoo.

Tilaajavastuulakia koskevan esityksen mukaisesti tilaajan on rakennusalalla jatkossa pyydettävä alihankkijalta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset, vaikka sopimusosapuolen toiminta olisi vakiintunutta. Todistus tapaturmavakuutuksesta lisätään selvitettävien asioiden joukkoon. Lain valvontaa tehostetaan ottamalla vakavammissa rikkomuksissa käyttöön korotettu laiminlyöntimaksu, joka olisi vähintään 16 000 euroa ja enintään 50 000 euroa. Nämä muutokset yhdessä veronumeron käyttöönoton kanssa tehostavat harmaan talouden torjuntaa rakennusalalla.

Hankintalain uudistuksessa puolestaan käsitellään julkisista hankinnoista poissulkemista rakennusalalla eräissä tilanteissa.Lisäksi tehdään lakisääteiseksi se, että kuntien rakennusurakkasopimuksissa on lauseke työsuhteen vähimmäistyöehtojen noudattamisesta. Tämän on tarkoitus edistää julkisen sektorin tilaajavastuuta.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö selvittää tilaajavastuulain uudistamistarpeet ja valmistelee selvitysten pohjalta kolmikantaisesti tarpeelliset ehdotukset.

Velvollisuus tarjota kuitti selvitetään

Työvoimavaltaiset alat, joilla palveluja myydään kuluttajille ja tuloista merkittävä osa tulee käteismyynnistä, ovat harmaan talouden riskialoja.

– Näitä aloja koskevat hankkeet ovat käynnistymässä. Tarkoitus on muun muassa selvittää elinkeinoharjoittajan velvollisuutta antaa kuitti kaikilla käteistoimialoilla. Näin voitaisiin puuttua harmaan talouden torjunnassa myyntiin, joka tapahtuu kokonaan ohi kassan ja kirjanpidon, ministeri Ihalainen kertoo.

Kuitinantovelvollisuuden selvittäminen perustuu majoitus- ja ravitsemisalan harmaan talouden torjuntaa pohtineen työryhmän ehdotukseen. Työryhmän ehdotusten mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö ryhtyy tekemään selvityksiä myös kassakoneiden manipuloinnista sekä työaikakirjanpidon tehostamisesta majoitus- ja ravitsemisalalla. Työryhmän loppuraportti sisältää myös useita ehdotuksia, joilla voidaan karsia muun muassa lakisääteisistä tiedonantovelvoitteista yrityksille koituvia kustannuksia.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö tekee selvityksen käteispalkkojen kieltämisestä. Parturi-kampaamoalan sekä kauneudenhoitoalan harmaan talouden torjumiseksi asetetaan työryhmä.