Työllisyysmäärärahojen jakoon dramaattinen muutos?

Ajankohtaista 09:23

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen kummastelee työ- ja elinkeinoministeriön suunnitelmia muuttaa työllisyysmäärärahojen jakokriteereitä dramaattisesti.

– Suunnitelmien mukaan työllisyysrahoituksen keskeinen alueellisen kohdentamisen jakokriteeri ei enää olisikaan työttömyystilanne kuten tähän asti. Itse asiassa työttömyys ei olisi jatkossa enää lainkaan jakokriteereissä mukana, vaan määrittävinä tekijöinä olisivat kunkin alueen työvoiman koko, työllisyysaste ja kasvuyritysten lukumäärä, sanoo Mäkisalo-Ropponen.

Suunnitelmat liittyvät tulevaan maakuntauudistukseen ja maakuntien rahoituksen muodostumiseen. Suunnitelmien mukaan työllisyysmäärärahat ovat siirtymässä osaksi uutta kokonaisuutta, ja samalla määrärahojen jakokriteereitä muotoillaan uudestaan.

– Suuresti ihmettelen ja toivon vastauksia ministeri Lindströmiltä, mihin perustuu ajattelumalli, ettei työttömyys olisikaan enää keskeinen kriteeri työllisyysmäärärahoja jaettaessa, kysyy Mäkisalo-Ropponen.

– Tällainen muutos tarkoittaisi toteutuessaan, että esimerkiksi Pohjois-Karjala, Kymenlaakso ja Keski-Suomi menettäisivät rahoitusta rajusti. Alueiden kannalta olennaisen tärkeää on jatkossakin se, että työttömyystilanne säilyy vahvalla painoarvolla jakokriteereiden ytimessä. Muutoin käy niin, että nykymuotoisia työllisyysmäärärahoja siirretään työttömyysalueilta niiden eduksi, joilla jo muutoinkin menee suhteellisesti verrattuna paremmin, varoittaa Mäkisalo-Ropponen.

– Ei voisi uskoa, että tällaisia muutoksia on  suunnitteilla hallituksessa, jossa Keskusta on pääministeripuolue. Näinkö vähän Keskusta enää välittää koko Suomen pitämisestä asuttuna? Tällaisella muutoksella olisi iso vaikutus alueellisen kehittymiseen maassamme, muistuttaa Mäkisalo-Ropponen.