Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Työllisyyden kuntakokeilut etenevät eduskunnassa

Ajankohtaista 14:10

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsenet työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, kansanedustajat Katja Taimela, Kim Berg, Niina Malm ja Ilmari Nurminen ovat hyvillään, että työllisyyden kuntakokeilujen lainsäädäntö etenee eduskunnassa. Maaliskuun alussa 25 alueella ja 118 kunnassa alkavat kokeilut siirtävät 230 000 asiakasta, merkittävästi henkilöstöä ja voimavaroja TE-toimistoista kunnille sekä muille toimijoille. Eduskunta hyväksyi tänään ensimmäisen käsittelyn päätteeksi kuntakokeilulait sisällöltään neljässä äänestyksessä selvin numeroin.

-Työllisyyden kuntakokeilut ovat merkittävässä asemassa, kun haluamme parantaa työllisyysastetta ja parantaa erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edellytyksiä. Kokeilujen myötä tätä palvelukokonaisuutta koordinoidaan uudella tavalla. Siksi eri toimijoiden yhteistyön toimiminen on erityisen tärkeää. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta tähdentääkin mietinnössään joustavaa yhteistyötä kuntien, TE-hallinnon, kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa asiakkaiden ja työnantajien tarpeet ja alueelliset ja paikalliset erityispiirteet huomioivalla tavalla. Se, että mukana on monia toimijoita ja osa palveluista jää työ- ja elinkeinotoimistojen puolelle, saattaa aiheuttaa epäselvyyttä, ja siksi meidän on todella tärkeää huolehtia riittävästä tiedottamisesta ja ohjauksesta varsinkin kokeilujen alkuvaiheessa, sanoo valiokunnan varapuheenjohtaja Taimela (sd).

-Työllisyyden hoidon pelikenttä on hyvin laaja, ja siihen kuuluu eri hallinnonalojen palveluja ja monia toimijoita. Varsinaiset työllisyyttä edistävät palvelut, joita TE-toimistot tällä hetkellä tarjoavat, ovat vain osa tätä kokonaisuutta. Keskeistä on luoda asiakkaille sellaiset palvelupolut, jotka lisäävät työllistämisedellytyksiä. Osa asiakkaista tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluja, osa taas osaamisen päivitystä työllistymisen tukemisessa. Kunta monialaisena toimijana voi kaikkia näitä tarjota joustavasti asiakkaille. Kokeilujen vaikuttavuuslogiikka lähtee juuri siitä, että kun asiakkaiden tilanteet tunnetaan paremmin, heille voidaan myös tarjota oikea-aikaisemmin sopivia palveluita ja näin lyhentää työttömyysjaksoja, näkee vaasalainen Berg (sd) kokeilujen vahvuudet.

-Suomella on päätöksiin pystyvä ja toimintakykyinen hallitus, joka uskaltaa syvänkin kriisin keskellä katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. Kansainvälisessä vertailussa olemme pärjänneet hyvin niin koronaviruksen taltuttamisessa kuin taloudenhoidossakin. Nyt jos koskaan Suomi tarvitsee sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kasvua sekä tekoja työllisyyden parantamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Näihin tavoitteisiin hallitus on vahvasti sitoutunut, ja etenemme määrätietoisesti Suomen parhaiden asiantuntijoiden viitoittamalla tiellä. Tästä taustasta ponnistavat kuntakokeilutkin soveltuvin osin. Ne antavat kunnille vapauden toimia lähellä kansalaisia ja työnantajia – työllisyyden parantamiseksi ja teennäistenkin työllisyyden yksilöllisten esteiden poistamiseksi, sanoo Malm (sd).

-On hyvä, että työllisyyspalveluiden laajat kokeilut nyt alkavat. Meillä Pirkanmaalla on vastaavaa kokeilua jo tehty, ja tulokset ovat olleet hyviä. Nyt tätä on viimein mahdollista jatkaa. Kunnille on annettava riittävästi työkaluja ja resursseja, jotta ne saavat kokeilutoimet toimimaan ja tuottamaan positiivisia tuloksia, eli työtä, toimeentuloa ja hyvinvointia. Tavoitteena on saada tästä kuntien vahvemmasta roolista työllisyydenhoidossa pysyvä toimintamalli, sanoo Nurminen (sd).