Työllisyyden ja vakauden EMU:a rakennettava aktiivisesti

Ajankohtaista 14:30

Suuren valiokunnan sd-kansanedustajat ovat tänään jättäneet eriävän mielipiteen suuren valiokunnan euron tulevaisuutta käsittelevään EMU-lausuntoon.

– Suomen tavoitteena tulee olla raha- ja talousliitto EMU:n kehittäminen siten, että sen painopisteenä on talouskasvun, työllisyyden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja rahoitusvakauden vahvistaminen Euroopassa.

– On huolestuttavaa, että hallitus on passiivinen EU-tasolla ja haluton kehittämään EMU:a. Hallituksen kapeakatseinen EMU-linja heijastuu suuren valiokunnan enemmistön lausunnon näköalattomuutena. Kuten muussakin kansainvälisessä politiikassa, hallitus näyttää siirtyneen vaikuttamisesta pelkkään varautumiseen, sd-edustajat toteavat.

Suuren valiokunnan sd-edustajat ovat huolissaan siitä, että euroaluetta ei ole onnistuttu nostamaan kestävän kasvun ja työllisyyden tielle.

– Nykyiset taloussäännöt ja laskentamenetelmät voivat johtaa suhdanteita voimistavaan finanssipolitiikkaan epätarkoituksenmukaisella tavalla. Euroalueen talouspolitiikassa tulee ottaa huomioon kokonaisuuden tarpeita, vaikka jokainen jäsenvaltio vastaa viime kädessä omasta taloudestaan. Suhdanteita tasaavalle finanssipolitiikalle on oltava edellytykset, sd-edustajat huomauttavat.

Sosialidemokraattiset edustajat kiirehtivät pankkiunionin viimeistelyä sijoittajavastuun toteutumiseksi.

– Lisäksi yhteisiä aggressiivisen verosuunnittelun, veronkierron ja veroparatiisien vastaisia toimia on kiirehdittävä ja vahvistettava. Aggressiivinen verosuunnittelu ja veronkierto aiheuttavat merkittävän loven valtioiden rahoituspohjaan ja budjettivaroin kustannettavien hyvinvointipalveluiden tarjontaan. Lisäksi se vääristää yritysten kilpailuasetelmaa.

– Sosiaali- ja työllisyysnäkökulman sivuuttaminen on kestämätöntä unionin pitkän aikavälin hyväksyttävyyden näkökulmasta. Jäsenvaltioiden edistymistä tulisi tarkastella makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä myös sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyvien indikaattorien kautta. Komission tulee huomioida sosiaaliset vaikutukset maakohtaisissa suosituksissaan sekä tukea rakennemuutosten toimeenpanoa investointi- ja rakennerahastojen kautta.

On Suomen etu olla kehittämässä yhteisvaluutta euroa nykyistä toimivammaksi, sd-edustajat päättävät.