Työhön, työllisyyteen ja teollisuuteen on panostettava

Ajankohtaista 13:19

Sosialidemokraatit puolustavat omassa vaihtoehtobudjetissaan suomalaista työtä ja työpaikkoja sekä teollisuuden ja muun yritystoiminnan kilpailukykyä.Työttömyys on lisääntymässä kovaa vauhtia. Erityisesti nuorisotyöttömyyden kasvu on ollut voimakasta. Hallituksen työllisyysmäärärahat ovat vaikea talous- ja työllisyystilanne huomioiden alimitoitetut.

 

– Sosialidemokraatit esittävät työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin 100 miljoonan euron lisämäärärahaa. Tästä 50 miljoonaa euroa on tarkoitus käyttää nuorisotyöttömyyden torjuntaan. Mielestäni nuorten syrjäytymisuhka on otettava vakavasti. Nuorten syrjäytyminen on yhteiskunnallemme todella kallista. Nuorille tarvitaan työ-, koulutus- ja harjoittelupaikkoja. Lisäksi esitämme työllisyysperusteisiin investointeihin 30 me. Tällä määrärahalla voidaan helpottaa vaikeimpien työttömyyspaikkakuntien tilannetta, selvitti Kallio eduskunnan budjettikäsittelyssä.

 

Metsäteollisuutemme on ollut vaikeuksissa jo pidempään alenevan kysynnän vuoksi. Sopeutumistoimia on tehty ja kustannuksia leikattu.

 

– On kohtuullista, että myös valtiovalta ryhtyisi toimiin, joilla metsäteollisuudellemme turvataan tasavertaiset kilpailuolosuhteet. Tällöin on kyse kohtuuhintaisen energian saannista, sähköveron poistosta, puuraaka-aineen turvaamisesta sekä logistisista ratkaisuista, joilla voidaan alentaa metsäteollisuuden kuljetuskustannuksia, vaati Reijo Kallio.

 

Telakkateollisuutemme on ajautumassa yhä suurempiin vaikeuksiin. Meillä on kilpailukykyinen telakkateollisuus, mutta tällä hetkellä laivamarkkinoilla on kovin hiljaista. Nyt täytyykin hakea ratkaisuja, joilla päästään pahimman ajan yli. Meriteollisuuden suhdanne- ja työllisyystyöryhmän toukokuisen selvityksen mukaan Suomessa on mahdollisuus 160 me:n laivahankintojen ja peruskorjausten aikaistamiseen. Esitämme, että niistä toteutetaan välittömästi 100 me:n hankinnat. On myös tärkeää ottaa käyttöön EU:n sallima innovaatiotuki. Sillä voidaan tasoittaa tietä uusille laivakaupoille. Esitämme innovaatiotukeen 10 me.

 

– Julkisuudessa on liikkunut tietoja siitä, että Viking Line olisi uudistamassa laivastoaan. Tässä tilanteessa on tärkeää rakentaa sellainen rahoituspaketti, jolla varmistetaan tilaukset suomalaisille telakoille. Nämä tilaukset olisivat tässä tilanteessa kullan arvoisia, painotti Kallio puheessaan.

 

Olemassa oleva teollisuudestamme on kilpailukykyistä, jos se voi kilpailla tasavertaisista lähtökohdista. Tulevaisuudessa on monipuolistettava yritystoimintaamme. Tämä edellyttää panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

 

– On panostettava uusiin kasvualoihin. Näitä ovat mm. ympäristöteknologia ja tietoyhteiskuntakehitystämme nopeuttava yritystoiminta. Koska näyttää valitettavasti siltä, että Suomi on pudonnut tietoyhteiskuntakehityksen kärjestä, esitämmekin 50 me:n lisäpanostusta yritysten kansainvälistymiseen, innovaatiokeskittymiin ja kehitystoimintaan, vaati Kallio.