Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnat demarit kiittävät hallitusta ja työmarkkinaparteja

Ajankohtaista 13:03

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan Sosialidemokraattisen ryhmän jäsenet ovat tyytyväisiä Sanna Marinin (sd) hallituksen ripeistä toimista väestön suojelemiseksi, terveydenhuollon henkilöstön tehostetun työnteon häiriöttömäksi jatkumiseksi ja varautumisesta lainsäädännöllisin toimin työntekijöiden, freelancereiden ja yritysten odotettaviin vaikeuksiin poikkeusoloissa. Kiitos kuuluu myös työmarkkinakeskusjärjestöille nopeasta kyvystä sopia esityksistä yhdessä, lausuvat valiokunnan sd-jäsenet, kansanedustajat Niina Malm, Kim Berg, Ilmari Nurminen ja varajäsen Paula Werning.

Työmarkkinatilanne on ollut kireä, siksi on hyvä merkki, että sopimaan on pystytty tässä tilanteessa monista tärkeistä työlainsäädännön kohdista yksityiskohtia myöten kolmikantaisesti.
-Kriisissä on ehdottoman tärkeää, että pystymme sopimaan. Suomalaiset palkansaajat ovat vastuullisia, ja jos tarjotaan mahdollisuus sopia, se on onnistunut. Tämä on erityisen tärkeää varsinkin kriittisillä ja niitä tukevilla aloilla muun muassa kunnissa, sanoo valiokunnan imatralaisjäsen Malm.
-On hyvä, että hallitus reagoi nopeasti tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. Nämä toimet osoittavat vahvaa välittämistä jokaisesta suomalaisesta ja jokaisen toimeentulosta huolehditaan. Nyt tehdään kaikki ne välttämättömät toimenpiteet yhdessä, mitä tämän tilanteen hoitaminen edellyttää, sanoo kouvolalaisedustaja Werning.
– On tärkeää, että pystymme tekemään nopeitakin ratkaisuja, jotta kohtuuttomia tilanteita ei pääse syntymään. Tuemme ihmisiä ja heidän toimeentuloaan tässä poikkeuksellisessa ja vaikeassa ajassa, sanoo pirkanmaalainen Nurminen. Hän on myös eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja.
– On tärkeää painottaa kolmikantaisen sopimisen toimivuutta ja elintärkeyttä – onpa kyseessä sitten työntekemisen ehdot kriisioloissa tai lomautus kriisioloista johtuva. Kolmikantaisesti Suomi on rakennettu ja sillä vastataan nyt myös kriisissä Suomen selviämiseen. Tämän kriisin jälkeen on jatkettava kolmikantaisen sopimisen tiellä ja tarvittaessa jopa lainsäädännöllä tarkennettava sitä pandemian kaltaisen poikkeustilan varalta, sanoo vaasalainen kansanedustaja Berg.