Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan demarit:Työttömyysturvan uudistukset vaativat korjaamista – työllisyydessä valonpilkahdusta

Ajankohtaista 15:11

Sosialidemokraattinen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ryhmä, kansanedustajat Tarja Filatov, Merja Mäkisalo-Ropponen ja Ilmari Nurminen, jätti tänään – äänestysten jälkeen – eriävän mielipiteen valiokunnan lausuntoon valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2018-2021, eli budjettikehyksestä. Eriävään mielipiteeseen yhtyi valiokunnan vihreiden edustaja.

Sosialidemokraattien mielestä Suomen talous on vuosia kestäneen vaikean tilanteen jälkeen kääntynyt kasvu-uralle. Työllisyyden paraneminen perustuu pääosin kansainväliseen kasvuun ja työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaan kilpailukykysopimukseen; vienti on kasvanut; Euroopassa investoinnit ovat elpyneet ja se on tuonut Suomeen kone- ja laiteteollisuuteen tilauksia. Tuotanto on lisääntynyt myös auto-ja telakkateollisuudessa sekä matkailussa.

Kansanedustajien mielestä työllisyyden hoidon aktiivimalli asettaa työttömät eriarvoiseen asemaan.

– Suunnitteilla olevissa työttömyysturvaa koskevissa ratkaisuissa on työttömiä syyllistävä sävy. Niissä asetetaan työttömälle velvollisuuksia, joiden täyttäminen ei ole työttömän itsensä vallassa, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov (sd)

– Norminpurku ei koske työttömiä vaan heidän arkeensa hallitus lisää velvoitteita ja valvontaa, jatkaa Filatov.

– Aktivointi sinänsä on hyvä asia, mutta lausunnolla oleva malli ei huomioi työttömien erilaisia tilanteita ja toimintakykyä, se saattaa johtaa tilanteeseen, jossa juuri heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukea leikataan.

– Työnhaun viikoittaiseen raportointiin velvoittava malli saattaa johtaa syrjäytymiseen ja syventää sitä. Malli voi pudottaa ihmisiä herkästi toimeentulotuelle entistä syvempiin kannustin- ja byrokratialoukkuihin. Tämä ei paranna työllistymisen edellytyksiä eikä ihmisten hyvinvointia. Päinvastoin, se saattaa johtaa työvoimasta poistumiseen, Filatov pelkää.

Sosialidemokraattien mielestä työvoimapolitiikassa on siirrytty kohti palkatonta kuntouttavaa työtoimintaa tehokkaampien aktiivitoimien kustannuksella.

– On aivan oikein, että palkkatuella yritetään työllistää yrityksiin mahdollisimman monta ihmistä, koska sitä kautta työllistytään paremmin avoimille työmarkkinoille. Mutta on yksisilmäistä kuvitella, että vaikeimmassa asemassa olevat työllistyvät yrityksiin. Heidän tukenaan ovat olleet nimenomaan järjestöt ja kunnat, sanoo valiokunnan jäsen Ilmari Nurminen (sd).

–  Palkkatukea on viime vuosina enenevästi ohjattu yhdistysten sijasta yrityksiin. Tämä on johtanut siihen, että yhdistyksille suunnatut palkkatukimäärärahat ovat monissa paikoissa jo loppuneet. Kuitenkin yhdistykset ja säätiöt tarjoavat työllistämispalvelua erityisesti niille työttömille, jotka tarvitsevat työllistyäkseen erityistä tukea ja henkilökohtaista ohjausta. Tästä ei siksi ole varaa säästää, perustelee Nurminen.

SDP:n kansanedustajien mielestä haastattelut, liikkuvuusavustus ja työttömyysturvan käyttö yrittäjyyden tukena sekä päivähoitomaksujen alennus lisäävät työllisyyttä.

– Puoliväliriihessä tehtyjä linjauksia työttömien alueellisen liikkuvuuden tukemisesta koko valiokunta pitää hyvinä. Liikkuvuutta edistää toimiva julkinen liikenne. Hallituksen leikkaukset julkisesti tuettuun liikenteeseen kuitenkin heikentävät työvoiman liikkuvuutta, sanoo valiokunnan jäsen Merja Mäkisalo-Ropponen (sd).

– Hallituksen suunnittelema työttömyysturvan aktiivikäyttö joustavana yrittäjyyden tukena on kannatettavaa. Se mahdollistaa monilla aloilla uuden työpolun löytämisessä ja kannustaa kokeilemaan yrittäjänä toimimista, iloitsee Mäkisalo-Ropponen hallituksen askelista kohti SDP:n lähes kaksi vuotta sitten esittämää nk. Rinteen seteli-mallia.

Ryhmän mielestä työllisyyden kehittymisen kannalta on oleellista kannustinloukkujen vähentäminen, koska pitkäaikaistyöttömien ja yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä on edelleen suuri. Lisäksi päivähoitojärjestelmän kokonaisuudistus on tarpeen, jotta lastenhoidon kustannusten työssäkäyville perheille aiheuttamat kannustavuusongelmat voidaan purkaa ja työllisyyttä vahvistaa.