Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan demarit: Hallituspuolueet ylikävelivät kuljetusalan – suomalaisen työn ulosliputus kiihtyy?

Ajankohtaista 12:09

Eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan Sosialidemokraattinen ryhmä, kansanedustajat Tarja Filatov, Merja Mäkisalo-Ropponen ja Ilmari Nurminen, sanovat, että kuljetusalan tarpeiden ylikäveltiin lähetettyjen työntekijöiden suojelua koskevan direktiivin käsittelyssä keskiviikkona työelämä-ja tasa-arvovaliokunnan kokouksessa.

Edes ennen vaaleja perussuomalaisten esillä pitämä suomalaisen rekkaliikenteen edunvalvonta ei saanut puolueen edustajia nyt hereille, kun valiokunta äänesti lähetettyjä työntekijöitä koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä. Sosialidemokraattien eduskuntaryhmän ja Mäkisalo-Ropposen ensimmäisenä allekirjoittama rinnakkaisaloite ei saanut tukea tarkemman sääntelyn ulottamiseksi rakennusalan mukaisesti myös maantiekuljetusalalle, kun kyseessä ovat lähetyt työntekijät. Myöskään sanktiomaksujen korottaminen edes tilaajavastuulain tasolle ei saanut valiokunnan jäsenten enemmistön tukea.

– Tämä on kyllä jälleen merkillinen historian lehti. Ennen vaaleja ja hallituksen menon jälkeen puhuttiin kyllä kovasti sinivalkoisesta työstä ja suomalaisen työntekijän takuumiehenä olemisesta puheenjohtaja Soininkin suulla, mutta sitten kun puheet tulisi muuttaa teoiksi, niin toimitaan ihan toisin, sanoi joensuulainen Mäkisalo-Ropponen. – Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti- ja sakkomaksut jäävät 1000 ja maksimissaan 10 000 euroon. Saksassa summat ovat 30 000 ja 500 000 euroa, vertaili Mäkisalo-ropponen.

Valiokunnan puheenjohtaja Filatov näkee myös Suomen suunnan muuttuneen – vääräksi.

– Maantiekuljetuksissa kasvaa nyt halpatyövoiman riski, koska uusi laki heikentää reilujen työehtojen valvontaa.  Aiemmin Suomessa on vallinnut yhteisymmärrys siitä, että lähetettyjen työntekijöiden työehtoja valvotaan kaikilla Euroopan unionin sallimilla keinoilla.

Hallitukset ovat käyttäneet kaikki mahdollisuudet puolustaessaan yritysten välistä reilua kilpailua sekä periaatetta, että Suomeen voi tulla töihin, mutta työstä pitää maksaa reilu, suomalaisten työehtosopimusten mukainen palkka. Sipilän hallitus jättää käyttämättä ketjuvastuun mahdollisuudet toimeenpanossa ja valitsi sinisilmäisesti kevyemmän sääntelyn, summasi Filatov murheellisten äänestysten tulokset.

Tamperelainen Nurminen olisi luullut, että edes perussuomalaiset olisivat puolustaneet suomalaista kuljetusalaa, mutta toisin kävi.

– Perussuomalaisten äänestyskäyttäytyminen valiokunnassa kertoo, että perussuomalaiset ovat lähteneet markkinaliberalistisen politiikan takuumiehiksi. Suomesta viedään näillä päätöksillä tulevaisuuden eväät, kun suomalainen yrittäjä ei ole työllistämisessä samalla viivalla kuin lähetettyä halpatyövoimaa käyttävä halpuuttaja. Miksi emme voisi puolustaa kansallisesti suomalaisia työpaikkoja, kun kaikki muutkin EU-maat niin tekevät, kysyy Nurminen.

Asian käsittely siirtyy nyt valiokunnasta suureen saliin. Eduskunnan täysistunto käsittelee ja äänestää asian kohtalosta lopullisesti ensi viikolla.