Tuula Peltonen: Afganistania ei pidä jättää yksin

Ajankohtaista 14:12

Kansanedustaja Tuula Peltonen (sd.) kiittää hallitusta tuoreesta Afganistan-selonteosta. Selonteko kuvaa, miten Afganistanin tilanne on kehittynyt, millaisiin hankkeisiin Suomi on Afganistanin rauhan edistämiseksi osallistunut ja mitkä sen tavoitteet ja suunnitelmat ovat jatkossa.

– Kaikkein tärkeintä on säilyttää kehityksen oikea suunta ja estää maan vaipuminen takaisin konfliktiin ja sekasortoon. Kehitys ei kasva hetkessä ja siksi tukea tarvitaan edelleen, painotti Peltonen puheessaan.

Vaikka Afganistan on saavuttanut merkittäviä edistysaskeleita yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kehityksessään menneen vuosikymmenen aikana, on maalla vielä paljon tehtävää yhteiskuntansa kehittämisestä.

– Erityisesti sorretussa asemassa olleiden naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia tulee vaalia ja kohentaa. Heille on luotava mahdollisuudet osallistua maansa ja yhteisöjensä rakentamiseen, Peltonen peräänkuuluttaa.

Poliittisten olojen vakiintuminen tulee olemaan avainasemassa. Tilanne on edelleen kriittinen, ja poliittisten erimielisyyksien ja kilpailutilanteen kärjistymisen riski on olemassa. Presidentillä ja hallituksella tulee olemaan mittavia haasteita reformien läpiviemisessä sekä hyvän hallinnon ja terveen talouden rakentamisessa. Siihen he tarvitsevat kansainvälisen yhteisön vankan tuen.

– Nopeita voittoja Afganistanin tilanteen parantumisessa ei voida edellyttää. Afganistania repinyt sisällissota jättää syvät jäljet pitkäksi aikaa, ja ihmisoikeustilanteen lopullinen paraneminen kestää vuosikymmeniä. Sen eteen Suomikin on valmis tekemään työtä, Peltonen sanoo.

– Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa tukensa Suomen osallistumiselle RS-operaatioon selonteossa esitetyllä tavalla ja toteaa, että tilannetta on jatkossakin seurattava tiiviisti ja analyyttisesti, Peltonen päättää.