Tuppurainen: Saarikon perhekritiikki vailla katetta

Ajankohtaista 14:55

SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen vastaa keskustan Annika Saarikon perhekritiikkiin: lapsiperheille on tullut joustava hoitoraha työn ja perheen yhteensovittamiseen.

-Keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikon kritiikki hallituksen perhepolitiikkaa kohtaan on kohtuutonta. Hallituksen kehysriihessä nimenomaan korjattiin lapsiperheitä pitkään vaivannut ongelma joustamattomasta kotihoidontuesta, ja lapsiperheille tuotiin uutena vaihtoehtona osittainen kotihoidontuki voimassa olevan kotihoidontuen rinnalle. Mistään ei leikata, vaan perheille tulee uusi työkalu pienten lasten hoitoon.

-Tällä halutaan tukea työn ja perheen yhteensovittamista ja erityisesti naisten osallistumista työelämään. Osittaisen kotihoidontuen ja joustavan hoitorahan turvin mahdollistetaan osa-aikaisen työn tekeminen. Myös päivähoitomaksut ryhdytään laskuttamaan todellisen käytön mukaan.

Tuppuraisen mukaan nykymalli on aivan liian mustavalkoinen, lapsi hoidetaan joko täysin kotona tai täysin päivähoidossa. Tilalle on tuotu nyt vaihtoehto, joka mahdollistaa pienten lasten vanhempien työssäkäynnin yhdistämisen lapsen kotihoitoon.

Tuppurainen korostaa, että pitkät hoitovapaajaksot ovat riski myöhemmälle työllistymiselle. On tärkeä luoda keinot ylläpitää työelämäyhteydet myös lasten ollessa pieniä.

-Keskusta ei ole tehnyt mitään avauksia tähän suuntaan, vaan on juuttunut nykymuotoisen kotihoidontuen puolustamiseen. Voi kysyä, onko keskustan tarkoituskin pitää nuoret naiset pois työelämästä.

Lisätiedot: Tytti Tuppurainen 0400 840 594