Tuppurainen: Perhevapaita uudistettaessa on muistettava yhden vanhemman perheet

Ajankohtaista 08:47

Perhevapaauudistus ei voi enää odottaa, vaan se on nostettava tulevan hallituskauden yhdeksi keskeisistä tulevaisuusuudistuksista, vaatii SDP:n kansanedustaja ja Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

– Kun uudistuskokonaisuutta valmistellaan, on muistettava perheiden moninaisuus. Lähtökohtana perhevapaauudistuksessa tulee olla lapsikohtainen perhevapaa-ajattelu, jossa yksinhuoltajaperheet, sateenkaariperheet sekä adoptioperheet on huomioitu.

Uudistukselle on tarvetta. Tilastollisesti katsottuna yksinhuoltajaperheet ovat selvästi heikoimmassa asemassa kaikilla köyhyysmittareilla mitaten ja lapsiköyhyys on yleisintä yksinhuoltajaperheissä sekä perheissä, joissa lapset ovat alle kolmivuotiaita.

– Näiden perheiden tilanteen parantaminen vaatii toimia, esimerkiksi kotipalveluiden räätälöintiä tukemaan perheiden jaksamista sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Yksi keino tukea näitä vanhempia ja kasvattajia on varmistaa, että tuleva perhevapaamalli toimii hyvin myös yhden aikuisen perheessä.

SDP:n perhevapaamalli koostuu kolmesta osasta: äitiysrahasta, ansiosidonnaisesta vanhempainrahasta ja euromääräisestä vanhempainrahasta.

– Mallissamme yksinhuoltajan on mahdollista käyttää kaikki vapaajaksot. Myös esimerkiksi toisen vanhemman sairastuessa on osuuksia mahdollista siirtää joustavasti toiselle vanhemmalle. Samoin euromääräistä vanhempainrahaa on mahdollista siirtää toisen henkilön – vaikkapa isovanhemman – jäädessä hoitamaan lasta. Näin erilaisten perheiden mahdollisuudet järjestää arkensa mielekkäästi paranee, Tuppurainen summaa.