Tuppurainen: kasvukeskusten kehittäminen hallituksen ohjelmaan

Ajankohtaista 14:17

SDP:n vaalipäällikkö, kansanedustaja Tytti Tuppurainen vaatii uuden hallituksen hallitusohjelmaan aktiivisempaa kasvukeskuspolitiikan otetta. 

– Koko Suomen kannalta on järkevää edistää kasvukeskusten kilpailukykyä ja tasapainoista kehitystä, sillä menestys lisää tuotantoa, työpaikkoja ja hyvinvointia muillakin alueilla. Näin tehtiin vuosituhannen vaihteessa Paavo Lipposen toisen hallituksen aikana, ja tulokset olivat tuolloin myönteisiä.

Työvoimapula, riittämätön asuntotarjonta, puutteelliset julkiset palvelut, huono-osaisten syrjäytyminen, rakennemuutospaikkakuntien ja liikenteen ongelmat voivat heikentää kasvukeskusten kilpailukykyä ja vetovoimaa. Tämä puolestaan heikentää koko kansantalouden kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksia. Nämä asiat ovat Tuppuraisen mukaan keskinäisriippuvaisia, ja siksi niitä tulee käsitellä  tulevalla hallituskaudella yhtenäisenä kasvukeskuspolitiikkana.

– Liikenne-, asunto- ja maankäyttöpolitiikan on muodostettava saumaton kokonaisuus, jonka on tuettava talouden kasvua, edistettävä eheää yhdyskuntarakennetta, pidettävä asumisen kustannukset kohtuullisina ja tuettava työvoiman liikkuvuutta. Nämä voitaisiin koota esimerkiksi kasvukeskuspolitiikan politiikkaohjelmaksi.