Tuppurainen: Guzenina-Richardsonin uudistus tuo nuorille naisille liikkumavaraa

Ajankohtaista 13:55

– Hallituksen puoliväliriihessä linjattu uusi joustava hoitoraha on monelle perheelle tervetullut vaihtoehto työn ja perheen yhteensovittamiseen. Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson (sd.) on tehnyt erinomaista työtä, toteaa kansanedustaja Tytti Tuppurainen (sd.).

– Tutkimusten mukaan nykyistä selvästi useampi vanhempi haluaisi tehdä osa-aikatyötä, mutta etenkin taloudelliset seikat estävät sen. Joustava hoitoraha yhdessä hoitoaikaan sidotun päivähoitomaksun kanssa avaa uusia mahdollisuuksia alle 3-vuotiaiden lasten vanhempien työelämään siirtymiseen. Uusi malli antaa vanhemmille entistä enemmän taloudellista liikkumavaraa tehdä hoitopäätökset perheen parhaaksi, arvioi Tuppurainen.

– Lisäksi yhteiskunnalliset vaikutukset ovat varmasti ajan myötä merkittävät. Esitetty malli parantaa nuorten naisten työelämään osallistumista ja uralla etenemistä. Pitkät katkokset työurassa näkyvät yleensä myös heikompana työmarkkina-asemana, palkkana ja lopulta eläkkeenä. Siksi on tärkeää, että yhteiskunta tulee vastaan ja tarjoaa joustavia, taloudellisesti järkeviä malleja työn ja perheen yhteensovittamiseen, Tuppurainen linjaa.

– Jousto ja hoitoaikaan sidottu päivähoitomaksu asettaa haasteita päivähoidon järjestämiselle. On aivan olennaisen tärkeää, että kunnat pystyvät jatkossakin järjestämään laadukasta päivähoitoa ja vastaamaan joustavan hoitorahan käyttöönoton tuomiin haasteisiin. Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut pitää turvata, sillä ne ovat tässä uudistuksessa avainasemassa, Tuppurainen perustelee.