Tytti Tuppurainen

Tuppurainen: ”Ensin hutkitaan, sitten tutkitaan?”

Ajankohtaista 10:22

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on tasa-arvo, muistuttaa SDP:n kansanedustaja, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Hän ihmettelee pääministeri Juha Sipilän yliolkaista suhtautumista professoreiden ja tutkimuspäälliköiden vetoomukseen sääästöjen tasa-arvovaikutuksista.

– On tehokasta, kun kaikki yhteiskunnan jäsenet pääsevät toimimaan tuottavina ja aktiivisina kansalaisina yhteiskunnassa. Suomi ja muut Pohjoismaat ovatkin alituisesti tasa-arvomittausten sekä hyvinvointi- onnellisuus- ja kilpailukykymittausten kärkipäässä, Tuppurainen sanoo.
– Uusi hallitusohjelma näyttää kuitenkin rapauttavan tasa-arvoa. Se tarkoittaa, että säästöt kohdistuvat erityisesti naisiin. Pääministeri Sipilä onkin saanut 85:n professorin ja tutkimuspäällikön vetoomuksen, jossa ilmaistiin huoli tasa-arvon kärsimisestä. Pääministerin vastaus oli, että tehdään nyt ensin säästöt, sitten arvioidaan vaikutukset. Erikoinen näkökulma. Pääministeri Sipilä, peruutatteko te pihastakin ensin ja katsotte vasta sitten taustapeiliin? Tuskin. Eihän yritystäkään johdeta siten, että tehdään investoinnit ensin ja sitten katsotaan kuinka ne vaikuttavat.
– Toivottavasti pääministeri tarkoitti, että tehdään budjettiesitykset ensin, ja arvioidaan sitten sen vaikutukset. Tämä olisi piirun verran parempi ”ensin hutkitaan, sitten vasta tutkitaan” -linjaa. Kuitenkin paras tapa on tehdä tasa-arvoarviot heti hallitusohjelman linjausten pohjalta. Oikea arvioinnin taso on jatkuva, Tuppurainen toteaa.