Tuppurainen: äiti ja työssämenestyjä samaan peilikuvaan – isille enemmän hoivavastuuta

Ajankohtaista 14:09

SDP:n vaalipäällikkö, kansanedustaja Tytti Tuppuraisen mukaan tulevalla vaalikaudella tulee merkittävästi kehittää työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

– Nykyinen hallitus on pidentänyt isyysvapaata ja kehittänyt etenkin äitien työelämäosallisuutta vahvistamiseksi joustavan hoitorahan. Nyt pitää kuitenkin ottaa askel pidemmälle, sillä edelleenkin äideille jää kannettavaksi ylivoimaisesti suurin vastuu lasten hoidosta – ja näin myös pisimmät poissaolot työelämästä, Tuppurainen toteaa.

– Perheiden valinnanvapautta pitää tukea ja antaa todellisia vaihtoehtoja hoitovastuun jakamiseen. Siksi ansiosidonnaista vanhempainpäivärahaa on kehitettävä ja tuettava isien suurempaa osallisuutta. Isien todellisia mahdollisuuksia käyttää perhevapaita on määrätietoisesti parannettava, Tuppurainen linjaa.

– Myös työelämän asenteisiin tarvitaan muutosta, jotta isien käyttämät pitkätkin lastenhoitovapaat eivät ole enää ihmetyksen aihe, vaan normaali nykyaikainen käytäntö. Perhevapaiden kehittämisen pitää olla keskeisesti esillä myös tulevassa yhteiskuntasopimuksessa, Tuppurainen vaatii.

 

Vanhummuuden kustannukset