Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Tuomioja: Ilmaisunvapauden ja yksityisyyden suojan tulee toteutua internetissä

Ajankohtaista 07:37

Ulkoministeri Erkki Tuomioja osallistuu 17.-18. lokakuuta Etelä-Korean isännöimään Soulin kansainväliseen korkean tason kyberkonferenssiin. Tuomioja käytti Suomen puheenvuoron konferenssin ensimmäisessä täysistunnossa, jonka teemana oli visio kybertoimintaympäristöstä.

Ulkoministerin mukaan internet on jatkossakin yksi ja yhteinen. Se on kaikkien ulottuvilla ja käyttäjät voivat siihen luottaa. Myös käyttäjien perus- ja ihmisoikeuksien kuten ilmaisunvapauden ja yksityisyyden suojan tulee toteutua internetissä.

Tuomioja käsitteli puheessaan kyberturvallisuutta, internetin hallintaa sekä ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien, mukaan lukien erityisesti yksityisyyden suojan, varmistamista. Nämä liittyvät toisiinsa muodostaen yhteen nivoutuneen kokonaisuuden, johon tulee etsiä kansainvälisessä yhteistyössä vastauksia.

Kybertoimintaympäristön luotettavuus on keskeinen kysymys tänä päivänä. Kyberturvallisuuden kehittäminen edellyttää sekä toimia kansallisella tasolla että moniulotteista kansainvälistä yhteistyötä. Myös alueellisilla järjestöillä, kuten Etyjillä, on tärkeä rooli pohdittaessa luottamusta lisääviä toimia kybertoimintaympäristössä.

Kysymys internetin hallinnasta on noussut viime aikoina korostetusti esille. Ministeri totesi, että internetin hallinnan tulee jatkossakin tapahtua kaikki sidosryhmät osallistavassa monitoimijamalliin perustuvassa yhteistyössä. Tässä yhteistyössä mukana ovat valtiot, kansainväliset järjestöt, kansalaisyhteiskunta ja yksityissektori. Ministeri totesi tämän korostuvan myös Suomen kansallisessa kyberturvallisuusstrategiassa.

Ulkoministeri painotti, että ihmisoikeudet ja kansalaisvapaudet ovat voimassa yhtä lailla myös internetissä, eikä hallitusten toimenpiteiden pitäisi koskaan heikentää ihmisoikeuksien toteutumista. Haasteena on kuitenkin olemassa olevien säännösten toimeenpanosta sopiminen uudessa toimintaympäristössä. Sellaista tilannetta, jossa jokainen julkisen sähköpostipalvelimen käyttäjä joutuu ottamaan huomioon sen mahdollisuuden, että kaikkea hänen käyttämäänsä dataa ja viestiliikennettä voidaan mahdollisesti tallentaa ja seurata, ei Tuomiojan mukaan pitäisi suvaita.

Internet on olennainen myös taloudellisen kehityksen ja innovaatioiden näkökulmasta. Internetin käyttömahdollisuus tulee ministerin mukaan saattaa mahdollisimman monen ulottuville. Erityisesti haavoittuvien ryhmien ja syrjinnän kohteina olevien tilanteeseen ja tarpeisiin tulee tässä suhteessa kiinnittää erityishuomiota.

Tuomiojan puhe englanniksi