Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Tuntijakouudistus murentaisi peruskoulua

Ajankohtaista 11:22

Perusopetuksen tuntijakoa valmistelleen työryhmän ehdotukset jopa murentavat kansainvälisesti korkealaatuiseksi ja yhdenvertaiseksi arvioidun suomalaisen perusopetuksen ja sen toimintaedellytykset, toteaa sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tuntijakolausunnossaan.


Työryhmän esityksiin jätettiin poikkeuksellisen runsaasti eriäviä mielipiteitä, mistä syystä SDP katsoo, että työryhmän ehdotukset edustavat lähinnä työryhmän puheenjohtajan käsitystä perusopetuksen uudistamisesta. Työryhmän esityksiä ei pidäkään toteuttaa tällaisen valmisteluprosessin jälkeen. Nykyinen perusopetuksen tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet ovat olleet kouluissa käytössä vain neljä vuotta. SDP:n mielestä uudistamisen aikaistamiselle ei ole perusteita.


SDP:n mielestä työryhmän esitys merkitsee käytännössä uuden tasokurssijärjestelmän rakentamista perusopetukseen ja johtaa oppilaiden, koulujen ja maan eri alueiden väliseen eriarvoistumiseen.


SDP esittää koulun sivistys- ja kasvatustehtävän eheyttämistä, jotta voitaisiin tukea lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä sekä kotien kasvatustehtävää. Se merkitsee ajattelutavan muutosta lapsilähtöisempään koulun toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä oppimista ja kasvua tukevien vapaa-ajan ja harrastusmahdollisuuksien sisällyttämistä koulun arkeen. Koulun toimintamuotojen kehittäminen tuo oppimiseen iloa, syvyyttä ja elämyksellisyyttä, jolloin myös opitaan paremmin.


SDP ei hyväksy työryhmän ehdotuksia, jotka toteutuessaan lisäisivät yhteiskunnassa laajasti eriarvoisuutta, heikentäisivät oppilaiden yleistä jatko-opintokelpoisuutta, vaikeuttaisivat kuntataloutta ja murentaisivat kansainvälisesti korkealaatuiseksi ja yhdenvertaiseksi arvioidun suomalaisen perusopetuksen ja sen toimintaedellytykset.


SDP katsoo, että kansalaistaidon ja kansalaisena kasvamisen sisältöjä ja yleisimmin arjen hallinnan opetusta tulisi lisätä koululaitoksessamme ja yhteiskuntakasvatuksen sisältöjä tulisi varhentaa ja lisätä.


SDP:n mielestä hallitusohjelmassa sovittu taito- ja taideaineiden aseman vahvistaminen ei toteudu työryhmän esityksessä tavoitteiden mukaisesti. SDP:n mukaan taito- ja taideaineiden vahvistaminen voitaisiin toteuttaa ilman laajoja muutoksia seuraavassa perusopetuksen tuntijaossa.


Lisätietoja: Tuula Peltonen p. 050–512 2156.