Tuleva oppositio toivoo parlamentaarisen työn jatkuvan suurissa kysymyksissä

Ajankohtaista 09:35

Tuleva oppositio on tänään tavannut hallituksen muodostaja Juha Sipilän. Tapaamisessa oppositioryhmien puheenjohtajat painottivat erityisesti parlamentaarisen työskentelyn jatkamisen tärkeyttä koko kansakuntaa koskettavissa asioissa, kuten sote- ja kuntauudistuksessa. 

Niin ikään oppositiojohtajat toivoivat hyvää hallitus-oppositiotyöskentelyä ja avointa tiedonkulkua ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. 

– Hallitusneuvotteluissa on julkistettujen tietojen mukaan päätetty valmistella ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko sekä puolustusselonteko. Toivomme, että molempien selontekojen laadinnassa jatketaan parlamentaarista valmistelukäytäntöä aikaisempien vuosien ja vuosikymmenten tapaan. Esitämmekin, että uusi hallitus heti ensitöikseen käynnistäisi näiden asioiden osalta parlamentaarisen työryhmätyön. Myös Yleisradiota koskevat asiat tulisi vakiintuneen tavan mukaan käsitellä parlamentaarisesti, toteavat puheenjohtajat yhteisessä kirjeessään Sipilälle. 

– Eduskunnassa on viime vuosina tehty paljon töitä hallituksen ja opposition elävän kohtaamisen mahdollistamiseksi ja opposition toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Pidämme tärkeänä, että tämä periaatteellinen linja jatkuu siitä riippumatta, mitkä puolueet kulloinkin ovat hallituksessa ja mitkä oppositiossa.

– Eduskunnan käytännön työlle on suuri merkitys eduskunnan puhemiehistön koostumuksella. Viimeisten vuosikymmenten aikana puhemiehistössä on aina ollut myös opposition edustus. Pidämme tärkeänä, että myös nyt alkavalla vaalikaudella eduskunnan puhemiehistössä on edustus niin hallituksesta kuin oppositiostakin niin tiedonkulun kuin opposition vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi.  Menettely on kaikissa länsimaiden parlamenteissa yleinen. Toivomme, että hallitukseen lähdössä olevat puolueet ottavat tämän näkökohdan huomioon neuvotellessaan eri paikkojen jaosta.