Torsti: Lukioihin tarvitaan nyt työrauha

Ajankohtaista 12:32

Pilvi Torsti

Jatkuvat uudistuspuheet ja satunnaisesti tulevat ehdotukset hämmentävät lukiolaisia ja lukioiden opettajia. Viimeisimpänä esimerkkinä nyt on tullut julkisuuteen mahdollinen ylioppilaskokeen pisteytysmalli, joka toteutuessaan ohjaisi lukiolaisten kurssivalintoja ja painottaisi matematiikan ja äidinkielen arvosanoja. Tätä edelsi avaus pääsykoeuudistuksesta ja ylioppilaskokeen roolin korostamisesta.

– Lukiolaissa tämä kaikki herättää hämmennystä. Kouluihin, opettajille, nuorille ja heidän perheilleen ei pidä lähettää jatkuvia muutosvaatimuksia. Kouluarkea elävät opettajat ja nuoret ansaitsevat ennakoivaa suunnittelua ja huolellisesti valmisteluja päätöksiä, ei kiireistä tempoilua.

Torsti painottaa, että lukion aloittaessaan on hyvä tietää, mitä lukion loppuessa odottaa. Lukiolaisten tai opettajien ei pidä lukea uusia avauksia jatkuvasti lehdistä.

– Meidän pitää sujuvoittaa korkeakouluopiskelun aloittamista, mutta sitä ei pidä tehdä lukion ja yleissivistyksen kustannuksella. Kannatan sellaisen mallin tutkimista, jossa on mukana sekä rajattua valmistautumista vaativat pääsykokeet että lukion todistuksen perusteella tehty arviointi. Lisäksi avoimen väylän mahdollisuuksia voitaisiin kenties hyödyntää nykyistä enemmän, sanoo Torsti.

Olennaista on, että muutokset tehdään huolellisesti eri mallit arvioiden ja ennakoiden. Opetusministeriön ja korkeakoulujen täytyy varmistaa, että julkisuuteen ei esitellä puolivalmiita malleja hämmentämään koululaisia, opettajia ja heidän vanhempiaan.

Torsti on jo aiemmin todennut pitävänsä myös opetusministerin valmisteleman lukiouudistuksen aikataulua järjettömänä. Lukion uusi tuntijakokokeilu aloitettiin vasta syksyllä 2017, joten tuloksia saadaan 2016 ja 2017 lukion aloittaneiden nuorten osalta 2020 mennessä.

– Opetuksessa ja koulutuksessa tehtävät muutokset pitää tehdä harkiten ja punnitusti, koska ratkaisut koskevat useimmiten kokonaisia ikäluokkia ja päätöksien vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen.