Torsti ja Ihalainen: SDP ajaa työn murroksen keskellä jatkuvan oppimisen mallia, joka kuuluu kaikille

Ajankohtaista 10:44

Työn murroksen keskellä olennaista on luoda ihmisille tulevaisuudenuskoa ja välttää uhkakuvien ja pelon lietsontaa. Se edellyttää panoksia koulutukseen ja osaamiseen. Siksi SDP on valmistellut ihmislähtöistä jatkuvan oppimisen mallia, joka pureutuu siihen, miten kaikki pidetään mukana.

– Jatkuvan oppimisen malli on tärkeä tulevaisuusinvestointi. Sosialidemokraattien valmistelussa olemme etsineet ratkaisuja myös siihen, että koulutus ei kasautuisi heille, joilla sitä on eniten, vaan tavoittaisi myös ihmiset, jotka koulutusta eniten tarvitsevat, kansanedustaja Pilvi Torsti toteaa.

Kansanedustaja Torsti ja myös työministerinä toiminut kansanedustaja Lauri Ihalainen korostavat, että tarvitaan sekä työpaikoilla tarjottavaa koulutusta että malleja, joissa aikuiskoulutus ja jatkuva oppiminen ei enää ole sidottu yhteen työpaikkaan. Työelämän pirstaloituessa SDP on esittänyt osaamistiliä, joka varmistaisi kaikille mahdollisuuden päivittää osaamistaan.

– Jo edellisessä hallituksessa selvitimme koulutusseteli- ja tilimalleja. Uskomme, että aika on nyt kypsä myös niiden edistämiselle. Lisäksi tarvitaan monia muita keinoja ja esimerkiksi työllisyydenhoidossa pitää edelleen vahvistaa mahdollisuuksia opiskella ja kouluttautua työttömyyden aikana, Ihalainen ja Torsti linjaavat.

SDP:n Osaamispolku2030-työ painottaa, että Suomen menestys ja globaali asema perustuvat osaamiseen, koulutukseen ja sivistykseen. Tulevaisuusinvestoinnit ovat juuri nyt välttämättömiä.

– Tärkein keino tehdä työn jatkuva muutos turvalliseksi ja varmistaa, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana, on osaamisen vahvistaminen.

– On tärkeätä korostaa, että muun muassa automatisaatio, robotisaatio ja tekoäly eivät korvaa sosiaalisten, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä työelämässä – päinvastoin. Niiden merkitys kasvaa menestyvän ja tuottavan työyhteisön kehittämisessä.

Ihalainen ja Torsti ovat työparina valmistelleet monia laajoja kokonaisuuksia, joissa painotetaan työn ja koulutuksen toisiaan tukevaa liittoa työn ja työelämän murroksen keskellä. Yhteistyö alkoi Työllisyysvoimala-kirjasta 2011. Kaksikko on valmistellut yhdessä esimerkiksi oppivelvollisuutta, kolmen päivän koulutusoikeutta ja nuorten aikuisten tilanteeseen pureutunutta nuorisotakuuta, josta on otettu oppia myös muualla Euroopassa.

– Nuorisotakuun seuraava vaihe on olennainen osa jatkuvan oppimisen kokonaisuutta, koska yli 100 000 alle 30-vuotiasta on pelkän peruskoulun varassa, Torsti muistuttaa.
Torsti ja Ihalainen pitävät välttämättömänä, että ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämistavoitteet ja laaja jatkuvan oppimisen malli kirjataan uuteen hallitusohjelmaan.

– Voimme luoda Suomen mallin, josta on hyötyä myös maailmalla, koska työn murros on ilmastonmuutoksen kaltainen haaste kaikkialla maailmassa. Kaikki etsivät ratkaisuja ja me voimme tässä olla eturintamassa kuten Suomelle koulutussatsauksista kuuluisana maana sopisi, Torsti ja Ihalainen päättävät.