Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Tiivistelmä Antti Rinteen puheesta SDP:n puoluevaltuustolle

Ajankohtaista 14:22

Antti Rinne

Hyvät toverit,

Kevään puoluevaltuuston kokouksen jälkeen on tapahtunut isoja asioita Euroopassa ja maailmalla.

Juhannuksen aikaan britit päättivät erota Euroopan unionista. Marraskuun 9. päivänä Amerikan Yhdysvallat valitsivat uudeksi presidentiksi politiikan ulkopuolelta tulleen tosi-tv-tähden Donald Trumpin. Molemmissa tapauksissa äänestyksiä edeltäneet gallupit ennakoivat toista lopputulosta, tulos oli äärimmäisen tiukka ja kansa jakautui jyrkästi kahtia.

Britanniassa omasta tulevaisuudestaan epävarmat, ahtaalla elävät, kolhuja saaneet ihmiset olivat pettyneitä tulevaisuuden näköalattomuuteen ja näkivät keskeisenä pahoinvoinnin syynä Euroopan Unionin, äänestivät muutoksen puolesta ja voittivat niukasti.

Trumpin valinnan takana oli samanlaisilla kokemuksilla varustettuja ihmisiä, jotka näkivät Trumpin puheiden vaikuttamina mahdollisuuden muutokseen, äänestivät sen puolesta ja voittivat niukasti.

Molemmissa tapauksissa kyse oli siitä, että pettyneet ihmiset näkivät populististen, epärealististen ja vääristelevien puheiden takana toivon pilkahduksen paremmasta ja mahdollisuuden muutokseen.

Taustalla niin Britanniassa kuin Yhdysvalloissa oli syvä pettymys poliittisen järjestelmän kykyyn muuttaa asioita paremmaksi.

Jos kuitenkin osoittautuu, että brexit ja Trumpin valinta ei johdakaan ihmisten toivomaan muutokseen, todennäköisenä seurauksena saattaa olla demokratian todellinen kriisi. Äänestämättömyys lisääntyy ja ulkoparlamentaarinen vaikuttaminen vahvistuu. Tämä on todellinen haasta kaikille demokraattista, oikeudenmukaista, tasa-arvoista yhteiskuntaa kannattaville voimille, kaikkialla maailmassa. Näitten tapahtumien selkeänä opetuksena on se, että poliittisten puolueitten on vahvasti herättävä kuuntelemaan kansalaisten arjen ongelmia, haettava niihin toimivia ratkaisuja ja pistettävä ne toimeen.

Meidän sosialidemokraattisen kansanliikkeen on kyettävä paljon tätä puoluekokouskautta nopeammin muuttamaan toiminnan muotoja, meidän on kyettävä avautumaan ulospäin kansalaisten keskelle. Liikkeen sisäinen toiminta on uudistettava tähän aikaan paremmin sopivaksi ja yhteyttä kansalaisyhteiskuntaan on eri tavoin vahvistettava. Vahva arvoista lähtevä poliittinen viesti kansalaisten arjen ongelmien ratkaisuun on keskiössä.

Hyvät Toverit!

Olen viimeisen kahden vuoden aikana kiertänyt eri puolilla Suomea. Olen tavannut paljon ihmisiä, eri-ikäisiä, erilaisista taustoista, erilaisissa elämän tilanteissa.

Joukossa on ollut paljon pienituloisia eläkeläisiä, jotka kertovat miten rahat eivät riitä. He joutuvat tekemään kohtuuttomia valintoja.

Monet tapaamistani ihmisistä pelkäävät kovasti yksinäisyyttä. Ettei ole ketään, johon tukeutua, kun tukea tai läheisyyttä tarvitsee. Iso joukko heistä on yksinäisiä ilman omaa tahtoaan.

Elämästään ovat käyneet kertomassa lukemattomat lapsiperheiden vanhemmat, joiden arkea leimaa toimeentulon niukkuus. On sitten kysymys vaatteiden ostamisesta, ruuasta tai puhumattakaan lasten harrastusmahdollisuuksista.

Toimeentulon niukkuuden lisäksi huolta on kannettu työn ja muun elämän yhdistämisen vaikeudesta ja lasten koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus on sekä lapsen oikeuksien että perheiden näkökulmasta kestämätöntä. Monia lapsiperheitä painaa huoli myös omien, jo iäkkäämpien vanhempien tilanteesta ja pelosta työpaikan menettämisen suhteen.

Tapaamieni ihmisten joukossa on ollut paljon myös työttömiä. Pitkäaikaistyöttömiä, viisikymppisiä, jotka kokevat miltei mahdottomana päästä työn syrjään kiinni. Nuoria ihmisiä, joilla ei ole koulutuspaikkaa eikä työtä. Työttömyysturvan jatkuvissa leikkauksissa ja työttömien suoranaisessa kiusaamisessa ei ole mitään kannustavaa.

Hyvät Toverit!

Inhimillinen yhteiskunta ei nöyryytä kansalaisiaan tällä tavalla. Kurjistamisen kierre on pysäytettävä.

Kaikkia kuvaamiani satoja ja satoja keskusteluita yhdistää sama kaava. Kun ihmiset tulevat kertomaan oman elämänsä asioista, he hakevat vastausta siihen, voiko tilannetta muuttaa. Minä sanon: Kyllä voi.

Toivottomuudelle ja epäoikeudenmukaisuudelle on vaihtoehto. Se on inhimillisen, sosialidemokraattisen politiikan vaihtoehto.

Hyvät Toverit!

Vaikka nyt olemme oppositiossa, me voimme määrätietoisella työllä eduskunnassa estää tai ainakin korjata pahimpia eriarvoisuutta lisääviä hallituksen toimia.

Me olemme eduskunnassa saaneet torjuttua esimerkiksi päivähoidon maksujen korotukset, eläkeläisten asumistuen leikkaukset sekä korjattua hallituksen veroesityksiä oikeudenmukaisemmiksi. Puhumattakaan pakkolaeista. Eduskuntaryhmämme on tehnyt hyvää ja aktiivista työtä – se näkyy kansalaisten luottamuksen palautumisena. Koko eduskuntaryhmä ja erityisesti ryhmäjohto ansaitsee tästä suuret kiitokset.

Hyvät toverit,

Eduskuntatyön lisäksi voimme kunnissa huolehtia siitä, että hyvinvointivaltiomme perustat pysyvät pystyssä. Siksikin tulevan kevään kuntavaalit ovat nyt niin poikkeuksellisen tärkeät.

Kuntavaaleissa on kysymys arjen asioista, tavallisten suomalaisten mieltä painavista huolista. Kuka hoitaa isoäidit ja isoisät, miten pääsee lääkäriin ja terveydenhoitajalle, saavatko lapset laadukasta ja maksutonta opetusta myös tulevaisuudessa? Näihin kysymyksiin meidän on kyettävä vastaamaan. Antamaan ihmisille toivo paremmasta ja turva huomisesta.

Hyvät Toverit!

Turvallinen, arvokas ja inhimillinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Meillä on vastuu ja velvollisuus huolehtia siitä, että ikäihmisten hoivassa on riittävästi käsipareja takaamaan vanhusten kunnollinen hoito koko maassa. Tämä tarkoittaa, että kahta vanhusta kohti on oltava vähintään yksi hoitaja kaikissa hoitolaitoksissa.

Meidän on aina muistettava, että yhteisesti kerätyt verorahat on tarkoitettu yhteisten palvelujen ja huolenpidon kustantamiseen. Yhdenvertaiset julkiset palvelut turvaavat myös tulevaisuudessa parhaiten apua tarvitsevien pääsyn lääkäriin, terveydenhoitoon ja sosiaalipalveluihin. Tasa-arvoisten lähtökohtien turvaamiseksi terveydenhoidon asiakasmaksujen maltillisuudesta on huolehdittava. Ihmisten hyvinvointi ja terveys ovat liian arvokkaita kauppatavaraksi. Tässä on SDP:n sote-mallin ydin.

Maksuton koulutus ja opiskelu aina korkeimpaan sivistykseen saakka ovat maamme parhaita käyntikortteja ja kilpailuvaltteja. Huolehditaan siitä, että näin on myös jatkossa ja laitetaan koulurakennukset kerralla kuntoon.

Maamme jokaiselle nuorelle on taattava peruskoulun jälkeen opiskelupaikka lukiossa tai ammatillisella toisella asteella. Laadukas varhaiskasvatus, päivähoito ja pienet ryhmäkoot ovat puolestaan jokaisen lapsen oikeuksia. Pidetään kaikki mukana, erityisesti lapset!

Hyvät toverit!

Nämä ovat muutamia inhimillisen politiikan peruslinjauksia. Näiden ympärille olemme rakentaneet vuosikymmenten saatossa hyvinvointivaltion ja rakennamme oman vaihtoehtomme kevään 2017 kuntavaaleissa. Me pidämme huolen siitä, että Suomi on tulevaisuudessakin hyvä maa elää, kaikille.

Hyvät toverit,

Puolueen ollessa oppositiossa eduskuntasali on sen tärkein työväline. Inhimillisen politiikan talousraami rakennetaan sosialidemokraattisessa vaihtoehtobudjetissa.

Olemme rakentaneet kuluvan vuoden vaihtoehtobudjettimme talouskasvua ja työllisyyttä vahvistavien toimenpiteiden ja epäoikeudenmukaisia leikkauksia torjuvan julkisen taloudenpidon varaan.

SDP:n vaihtoehto olisi tuonut tälle vuodelle vähintään 35 000 uutta työpaikkaa. Satsasimme vaihtoehdossamme tuloerojen ja köyhyyden vähentämiseen ja teimme panostuksia koulutukseen ja innovaatioihin.

Sama vahva talouskasvun, työllisyyden ja oikeudenmukaisuuden rakentaminen toistuu myös tulevan vuoden vaihtoehtobudjetissa. Meidän vaihtoehtobudjetissa otetaan tulopuoli mukaan sopeuttamisessa ja kasvun luomisessa. Vuoden 2017 vaihtoehtobudjettimme loisi lisää työtä 38 000 ihmiselle. Siihen kuuluu myös laaja elinkeinopolitiikan uudistamisen tulevaisuuspaketti.

Hyvät toverit,

Me sosialidemokraatit näemme selkeän roolin julkisella sektorilla. Tavallisten suomalaisten kannalta on tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, kansalaisten turvallisuus ja Suomen puolustaminen ovat keskeisiltä osin julkisen sektorin tuottamia palveluita. Ne ovat kaikki asioita, jotka ovat julkisen sektorin vastuulla sekä järjestää että tuottaa. Ne rahoitetaan verorahoilla.

SDP:lle verorahoilla tuotettujen palveluiden pakkoyhtiöittäminen tai yksityistäminen ei ole vaihtoehto. Meille on tärkeää, että verorahat käytetään palveluiden tuottamiseen ja turvaverkkojen ylläpitämiseen niin, että kaikki pidetään mukana.

Sosialidemokraattien esittämässä vaihtoehdossa tämä on sote-palveluihin liittyen aivan keskeinen lähtökohta. Me tunnistamme ja tiedostamme muutos- ja kehittämistarpeita. Sen, että ihmiset eivät pääse lääkäriin riittävän nopeasti ja että osa vanhuksista on säällistä hoitoa vailla. Nämä asiat on korjattava. Siihen ei tarvita pakkoyhtiöitä eikä yksityistämistä. Ratkaisut löytyvät toimintatapoja muuttamalla ja kehittämällä, rakenteita uusimalla. SDP:n vaihtoehdossa ei päätösvaltaa siirretä kasvottomille hallitusammattilaisille, vaan päätösvaltaa käyttävät kansalaiset demokratia välineenä.

Hyvät toverit,

Olen kiertänyt tämän syksyn aikana paljon alueilla, joissa väestö ikääntyy ja pienenee. Nuoret lähtevät koulutuksen perässä kasvukeskuksiin, eivätkä usein palaa takaisin kotiseudulleen. Näillä taantuvilla alueilla elävien ihmisten huoli ja tuska on käsin kosketeltavaa.

Hyvät toverit,

Me tarvitsemme metropolipolitiikkaa, me tarvitsemme kasvukeskuksia vahvistavaa kaupunkipolitiikkaa ja sen lisäksi me tarvitsemme erittäin väkevää aluepolitiikkaa. Sosialidemokraattien politiikan lähtökohtana on oltava, että kaikkialla suomessa on mahdollista säällisesti asua ja elää. Tämä on suomalaisen sosialidemokratian lähtökohta. Tämä on, hyvät toverit, tehtävissä. Jokaisella alueella Suomessa löytyy kasvupotentiaalia ja julkisen sektorin tehtävä on auttaa löytämään se potentiaali.

Maailma on aikamoisessa murroksessa taloudellisten rakenteiden suhteen. Digitalisaatio, tekoäly, jakamistalous, alustatalous ja kiertotalous. Näitä sanoja kuulee paljon nykyjään. Nämä ilmentävät kaikki muutosta, jonka keskellä me elämme, jatkuvasti nopeutuvaa muutosta.

Kun mietitään jakamistaloutta tai kiertotaloutta, mietitään usein, että kyse on kuluttajan toiminnasta. Mutta kiertotaloudesta voitaisiin tehdä myös väkevän aluepolitiikan voimavara.

Mitä tarkoitan tällä?

Raumalla on tästä hyvä esimerkki. Sinne on tulossa iso teurastamo, joka käyttää älyttömän paljon vettä tuotannossaan. Vesi menisi muuten hukkaan, mutta asia huomioitiin kaavoituksessa ja päätöksenteossa. Nyt samalle alueelle on suunnitteilla kalan kasvattamo, joka hyödyntää teurastamon vettä. Yhden jätteestä tulee näin toisen aarre. Lisää työpaikkoja, vähemmän hukkaan heitettyjä asioita. Tämä on kiertotaloutta.

Hyvät toverit,

Suomi on hyvin innovatiivinen kansakunta tässä maailmassa. Meillä on paljon osaamista, kunhan siitä vain pidetään huolta. Tässä kunnat ja valtio voi auttaa. Kysymys on referenssimarkkinoista. Julkinen sektori voi ottaa uusia innovaatioita käyttöön kuntien ja valtion yhteistyöllä. Näin vähän jaetaan riskiä ja annetaan samalla myyntimiehille eväät että he voivat kertoa että innovaatio toimii jos jossain.

Monille yrityksille kasvun kynnys on siis se, että on hyvä innovaatio, uusi tuote mutta sitä ei ole uskottavasti koeteltu.

Hyvät toverit,

Paavo Lipponen on tehnyt merkittävää työtä Pohjois-Suomen tulevaisuuden eteen. Pohjois-Suomen ja Koko maan kasvuedellytysten kannalta erityistä huomiota on Paavon viitoittamalla tiellä kiinnitettävä arktisen ulottuvuuden ja pohjoisen silkkitien mahdollisuuksiin. Jäämeren ratahanke on käynnistettävä ja tehokas datakaapeli -hanke Aasiaan sen lisäksi. Näihin sosialidemokraatit ovat valmiita omassa vaihtoehdossaan.

Hyvät toverit,

Viimeiset vuodet työelämän uudistaminen on tarkoittanut samaa kuin palkansaajan kurittaminen. Lähtökohtana on ollut yritysten voitot ja asiakkaiden tarpeet. Sanoista uudistaminen ja joustaminen on tullut synonyymeja heikennysten ja leikkausten kanssa. Tämän keskustelun sisältöön on tultava muutos.

Työelämän uudistusten on tästä eteenpäin tarkoitettava vahvemmin ihmisten kykyä uudistaa osaamistaan sekä tasapainon löytämistä työelämän ja muun elämän välille. Kaikkien osapuolten on hyödyttävä työelämän uudistuksista.

Yksi räikein työelämän tasa-arvo-ongelma on miesten ja naisten väliset perusteettomat palkkaerot. Keskeinen syy tähän palkkaeroon, joka jatkuu ja pahenee eläkkeellä ollessa, on nykyisen perhevapaajärjestelmän puutteet tässä ajassa.

Perhevapaajärjestelmän uudistamisen yhteyteen on kytkettävä päivähoidon kokonaisvaltainen tarkastelu maksut mukaan lukien. Tätä kokonaisuutta uudistamalla on mahdollista päästä perusteettomista palkkaeroista eroon ja tämän uudistustyön avulla voidaan vahvistaa perheiden sisäistä tasa-arvoa.

Tässä uudistustyössä on lähdettävä liikkeelle nopeasti. Toivottavasti hallitus pääsee yli riitelystään ja ryhtyy perhevapaiden uudistustyöhön. Tämän uudistuksen suhteen suomalaiset perheet ovat jo odottaneet liian pitkään. Mikäli Sipilän hallitus ei uudistusta kykene toteuttamaan, SDP tekee sen seuraavassa hallituksessa.

Hyvät Toverit!

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on ollut voimassa Suomessa 110 vuotta. Se on ollut keskeinen avain siihen, että sosialidemokraattinen puolue Suomessa on kyennyt kehittämään hyvinvointivaltiota yhteistyössä muiden edistyksellisten poliittisten voimien kanssa.

Olen useampaan otteeseen keskustellut filosofi Tommi Uschanovin kanssa. Hän on ollut ja on edelleen kovin huolissaan suomalaisen demokratian tulevaisuudesta. Erityisesti sen vuoksi, että vaaleista toiseen nuorista, ensi kertaa äänioikeutetuista yhä useampi jättää äänestämättä. Kaikkien tutkimusten mukaan äänestämättä jättäminen erityisesti ensimmäisissä vaaleissa johtaa suurella todennäköisyydellä samaan käyttäytymiseen muissakin vaaleissa.

Tämä murentaa vakavalla tavalla demokratiaa.

Tunnettu ja tutkittu tosiasia on, että hyvin toimeentulevat ja hyvin koulutetut ihmiset ovat aktiivisimpia äänioikeuden käyttäjiä. Mitä pienempi äänestysprosentti on, sitä yksipuolisempi äänestystulos.

Tämä kehitys pitää pysäyttää. Ainut keino siihen on ihmisten kohtaaminen ja kuunteleminen, aito vuorovaikutus. Olen ihaillut suuresti sitä, miten Urpilaisen Jutta on viime vuosina jaksanut kiertää kaksi vai kolme kertaa kaikki kunnat läpi omassa vaalipiirissään.

Jutta on esimerkillään osoittanut ihmisille, että otamme heidän huolensa vakavasti. Annamme uskoa tulevaisuuteen ja kerromme, että me välitämme. Että muutos on mahdollinen.

Kuntavaaleissa ihmisillä on nyt mahdollisuus valita kahdesta vaihtoehdosta. Jatketaanko Sipilän porvarihallituksen viitoittamalla raa’alla tiellä vai valitaanko sosialidemokraattien esittämä inhimillinen vaihtoehto.

Näiden kahden vaihtoehdon erojen osoittamiseksi tarvitaan jokaista sosialidemokraattia kaikissa Suomen kunnissa. Vaalien lopputuloksen kannalta ehdokasasettelussa onnistuminen on ehdoton avaintekijä. Me tarvitsemme kaikki nykyiset valtuutetut ja kaikki kunnallisissa päätöksentekoelimissä mukana olevat ihmiset mukaan. Sen lisäksi tarvitsemme satoja uusia vastuunkantajia. Näin saavutamme 7000 ehdokkaan tavoitteen ja tulemme voittamaan kuntavaalit.