Tiesitkö tämän muistisairauksista?

Ajankohtaista 09:09

Muistisairaudet eivät ole enää toivottomia sairauksia. Niitä voidaan ennaltaehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa.

Tiesitkö, että vuosittain Suomessa saa etenevän muistisairauden diagnoosin yli 13 000 suomalaista ja kaikkiaan sairastuneita on jo yli 120 000. Muistisairaudet eivät ole vain iäkkäiden ihmisten sairauksia, vaan tälläkin hetkellä maassamme on yli 10 000 työikäistä muistisairautta sairastavaa henkilöä. Muistisairaudet eivät ole enää toivottomia sairauksia. Niitä voidaan ennaltaehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa.

Eduskunnassa muistiasiat tulevat vastaan monella tavalla tämänkin vuoden aikana muun muassa vanhuspalvelulain ja sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä. Kansallinen muistiohjelma on tarkoitus julkaista tänä keväänä. Sen tavoitteena on luoda yhteisiä toimintatapoja ja käytäntöjä muistipotilaiden hoidon toteutukseen ja toiminnan laadun arviointiin. Muistiohjelma toimii myös arviointimittarina sekä poliittisille päättäjille että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.  Sen avulla voidaan arvioida muistipotilaille tarkoitettujen palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja kattavuutta.

Viime syksynä eduskuntaan perustettiin muistikerho, jonka tavoitteena on lisätä kansanedustajien ja henkilökunnan tietoisuutta muistisairauksista, niiden ennaltaehkäisystä, hoidosta ja kuntoutuksesta sekä pitää huolta siitä, että muistisairautta sairastavien henkilöiden asiat tulevat huomioiduksi riittävän hyvin lainsäädännössä.

Muistikerhon ensimmäinen Muistiseminaari on keskiviikkona 14.3.2012. Tilaisuudessa puhuu muun muassa neuropsykologian erikoispsykologi Ritva Akila työikäisten muistiongelmista ja niiden syistä. Lisäksi ohjelmassa on aivojumppaa kehitysjohtaja Reidar Waseniuksen vetämänä. Tilaisuuteen on kutsuttu myös alueellisten muistiyhdistysten edustajia. Suomessa on 48 muisti- ja dementiayhdistystä. Yhdistysten kattojärjestönä on Muistiliitto, jonka puheenjohtajana toimin.

MERJA MÄKISALO-ROPPONEN

Muistikerhon ensimmäinen Muistiseminaari on keskiviikkona 14.3.2012. Katso tapahtuman tarkemmat tiedot täältä.