Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointiin panostetaan tulevaisuudessa

Ajankohtaista 10:08

Neljätoista Eduskunnan terveyden edistämisen ryhmän jäsentä jätti 3. maaliskuuta 2014 kirjallisen kysymyksen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioinnin lisäämisestä lainsäädäntötyössä. Kysymyksessään he esittivät huolensa siitä, että terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi jää usein tekemättä huolimatta niiden merkityksestä esimerkiksi köyhyyden ja eriarvoisuuden sekä kestävyysvajeen vähentämiseen.

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen on antanut ryhmän esittämään kysymykseen vastauksensa, jossa hän toteaa muun muassa seuraavaa:

– Käytännössä tiedämme, että vaikutusten arviointiin ei useimmiten riittävästi panosteta, jolloin riskinä on, että terveys- ja hyvinvointinäkökulmat jäävät liian vähälle huomiolle. Sosiaali- ja terveysministeriö on siksi käynnistänyt useita toimenpiteitä, jotka vievät tätä tärkeää asiaa eteenpäin. Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2014 toimintasuunnitelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on saada käyttöön käyttökelpoiset menetelmät, toimintatavat ja prosessit terveys- ja hyvinvointivaikutusten huomioimiseksi eri väestöryhmissä kaikkien hallinnonalojen politiikoissa vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoitteena on parantaa sekä arvioinnin työkaluja että arviointiprosesseja hyvinvointi- ja terveysvaikutusten huomioimiseksi. Lisäksi kiinnitetään huomiota eri hallinnonalojen yhteistoimintaa vaativien hyvinvointi- ja terveysongelmien tunnistamiseen ja ratkaisuvaihtoehtojen valmisteluprosesseihin. Lisäksi valmistellaan ensimmäiset ohjelmakokonaisuudet koskien poikkihallinnollisten hyvinvointi- ja terveysongelmien ratkaisua.Eduskunnan terveyden edistämisen ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) on tyytyväinen ministerin antamaan vastaukseen.

– Hyvä, että asiaan on lopultakin havahduttu. Ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat lukuisat tahot kuten ympäristö, koulut, työpaikat, asuminen, liikenne, työllisyys sekä liikunta- ja kulttuuripalvelut. Kaikkien hallintoalojen tulisikin arvioida päätöksenteossaan vaikutukset väestön terveyteen ja hyvinvointiin yhdessä muiden vaikutusten, kuten taloudellisten ja ympäristövaikutusten rinnalla, toteaa Mäkisalo-Ropponen.

Kirjallisen kysymyksen allekirjoittivat Merja Mäkisalo-Ropposen lisäksi Sauli Ahvenjärvi (kd), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr), Ari Jalonen (ps), Inkeri Kerola (kesk), Anneli Kiljunen (sd), Merja Kuusisto (sd), Sanna Lauslahti (kok), Lea Mäkipää (ps), Sirpa Paatero (sd), Kristiina Salonen (sd), Sari Sarkomaa (kok), Hanna Tainio (sd) ja Eila Tiainen (vas).