Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi osaksi lainsäädäntötyötä

Ajankohtaista 11:47

SDP:n kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen, Anneli Kiljunen, Merja Kuusisto, Kristiina Salonen, Hanna Tainio ja Pauliina Viitamies ovat tänään jättäneet toimenpidealoitteen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioinnin lisäämiseksi lainsäädäntötyöhön. Toimenpidealoitteen allekirjoittaneet kansanedustajat ovat lisäksi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseniä tai varajäseniä.

Kansanedustajat toteavat toimenpidealoitteessaan muun muassa seuraavaa:

– Lainsäädäntötyössä arvioidaan lain taloudellisia ja ympäristövaikutuksia, vaikutuksia viranomaisten toimintaan sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Sen sijaan terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi jää usein tekemättä huolimatta niiden merkityksestä esimerkiksi köyhyyden ja eriarvoisuuden sekä valtion kestävyysvajeen vähentämiseen.

– EU:n terveysstrategian pääperiaatteen ”Terveys kaikissa politiikoissa” tavoitteena on tehdä terveyskysymyksistä sekä vaikutustenarvioinnista ja arviointivälineiden käytöstä erottamaton osa kaikkea kansallista, alueellista ja EU-tason politiikkaa. Terveys on arvo sinänsä, mutta lisäksi se on taloudellisen hyvinvoinnin perusedellytys.

– Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tarkoituksena on lisätä ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja ympäristönsä terveyteen sekä parantaa hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ei ole kuluerä, vaan investointi tulevaisuuteen. Lainvalmistelussa onkin syytä arvioida ennakolta lain vaikutuksia väestön terveyteen ja hyvinvointiin yhdessä lain muiden vaikutusten, kuten taloudellisten rinnalla.