Terveydenhuoltoa ei pidä yksityistää

Ajankohtaista 10:42

SITRA julkaisi 3.6. esityksen terveydenhuollon rahoitusmalliksi. Kansanedustaja, SDP:n terveyspoliittisen työryhmän puhenjohtaja Tuula Väätäinen näkee esityksessä myönteisenä sen pyrkimyksen selkeyttää monikanavaista rahoitusjärjestelmää. Ongelmallista on kuitenkin mahdollisuus massiiviseen yksityistämiseen.

SITRAn esitys pähkinänkuoressa

Esityksessä pyritään seliyttämään monikanavaista rahoitusta luomalla valtakunnallinen tilaaja- ja rahoittajataho, ”Katira”, jolle kaikki terveydenhuoltoon käytettävä julkinen raha kootaan. Palveluiden tuottaja ja tilaaja organisaatiot ovat täysin erillisissä koreissa, ja tuottajaorganisaatioissa yksityinen ja julkinen tuottaja ovat samalla viivalla. Tämä voi käytännössä tarkoittaa massiivista yksityistämistä. 

Yksityistämisen ongelmia 

Terveydenhuollon yksityistämistä tulee hillitä. Se ei ole tutkimusten mukaan vähentänyt kuluja, päinvastoin. Yksityisen sektorin on aina toimittava voitollisesti, kun julkisen sektorin tavoitteena on vain kansalaisten palvelu. Tässä mielessä julkinen sektori on aina potentiaalisesti veronmaksajalle edullisempi vaihtoehto, sen säästäessä yksityisiin yrityksiin verrattuna voitto-osuuden. Lisäksi, yksityinen terveydenhuolto ei suomessa voi koskaan korvata julkista. Palvelun tuottajia ei riitä muualle kuin tiheästi asuttuun kaupunkiympäristöön niin paljoa, että yritysten välille voisi syntyä aitoa kilpailua. Kaikki yksityiselle sektorille siirretty terveydenhuolto on pois niistä resursseista, joilla voisi kehittää julkista sektoria.

Lisäksi yksityisessä terveydenhuollossa on vastuuongelma: yritys on viimekädessä vastuussa vain omistajilleen, sillä ei ole kansanterveydellistä vastuuta samassa mielessä kuin julkisella tuottajalla. Esimerkiksi Tanskasta löytyy tapaus, jossa yksityisten palveluntuottajien vetäytyminen markkinoilta on saanut vanhustenpalvelujen julkiset tilaajat kriisitilaan. Yhtäkkiä kunnalla oli kädessään palvelua entiseen malliin tarvitsevia vanhuksia, mutta ei palvelun tuottajia.

Näistä yksityisen sektorin ongelmista johtuen julkista ja yksityistä palveluntuottajaa ei tule pitää samalla viivalla palveluntuottajina, kuten SITRAn mallissa. Julkisen tuottajan on oltava etusijalla, ja yksityisten yritysten tukea voidaan käyttää ennen kaikkea tukipalveluissa. 

SDP:n malli

SDP:n tavoite on, että terveydenhuollon rahoitus keskitetään valtion ja kuntien budjettiin. Kunnat voivat ostaa tarvitsemiaan tukipalveluita yksityiseltä tai järjestösektorilta. Kuntien mahdollisuutta budjetoida terveydenhuoltoa varmistaa peruskuntien nykyistä suurempi väestöpohja. Kunnat vastaavat perusterveydenhuollosta, erityisvastuualueet erikoissairaanhoidosta. 

Kun terveydenhuollon rahoituksen valtionosuus tulee eduskunnan ja valtioneuvoston kautta, kansallisessa budjettipäätöksenteossa säilyy demokratia. Kunnallisdemokratia varmistaa ihmisten äänen kuntabudjetissa.