Tasa-arvopolitiikassa tyhjillä sanoilla pelaamisen aika on ohi – tarvitaan tekoja

Ajankohtaista 14:31

Tulevaisuuden Suomen on oltava jokaiselle hyvä maa elää. Jotta huomenna olisi paremmin kuin eilen ja jokainen voisi tavoitella omanlaistaan hyvää arkea ja innostavaa työelämää, on meidän varmistettava tasa-arvon toteutuminen suomalaisessa yhteiskunnassa. SDP:n eduskuntaryhmä on erityisen huolestunut iäkkäiden naisten ja lapsiperheiden köyhyyden kasvusta, mikä on hallituksen kylmän talouspolitiikan tulosta.

Toisin kun Sipilän ja Orpon hallitusohjelmassa todettiin, naiset ja miehet eivät valitettavasti edelleenkään ole Suomessa tasa-arvoisia. Selkeimmin erot ovat nähtävissä työelämässä sekä perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä. Työtä on siis tehtävänä.

Kuluneella vaalikaudella hallitus on leikannut ja jäädyttänyt lukuisia etuuksia. Koska eri etuuksien saajista enemmistö on naisia, on hallituksen leikkauspolitiikka osunut erityisen kipeästi naisiin. Myös hallituksen veropolitiikka on ollut epätasa-arvoistavaa. Samalla naisten käytettävissä olevat tulot ovat pienentyneet suhteessa enemmän ja useammin kuin miesten. Tämä kehitys on katkaistava. Suomen suunta on muutettava kaikkia suomalaisia arvostavaan, tasa-arvoiseen suuntaan. Tätä työtä tukemaan on politiikanteon työkalupakkiin syytä ottaa sukupuolivaikutusten arviointi myös talouspäätöksissä.

SDP haluaa, että naisten ja miesten välisiä perusteettomia palkkaeroja vähennetään ja työelämän tasa-arvoa edistetään. Tämä edellyttää palkkauksen avoimuuden lisäämistä. Suomalaiset työmarkkinat ovat edelleen voimakkaasti jakautuneet miesten ja naisten töihin. Tätä pitää pystyä purkamaan esimerkiksi kannustamalla nuoria hakeutumaan kiinnostavalle koulutusalalle sen mahdollisesta sukupuolittuneisuudesta piittaamatta.

Kuluneella hallituskaudella hallitus ei halunnut taloudellisesti panostaa perheisiin ja perhevapaauudistus jäi toteutumatta. Nyt uudistus on tehtävä. Työn ja perhe-elämän yhteensovitusta on sujuvoitettava tavalla, joka lisää työelämän tasa-arvoa. Oikeudenmukaisemmin jakautuvat perhevapaat parantavat erityisesti nuorten naisten työmarkkina-asemaa.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä