Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Tarvitaan laajaa turvallisuutta – on puututtava terrorismin syihin

Ajankohtaista 11:20

Koivut

SDP:n ylimääräinen puoluevaltuusto 2.9.2017, Jyväskylä
Julkilausuma

Tasavallan presidentin vastuualueista keskeisimmät ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Asettaessaan tänään kansanedustaja Tuula Haataisen tammikuun 2018 presidentinvaaliin SDP:n ehdokkaaksi puoluevaltuusto korostaa laajan turvallisuuskäsityksen merkitystä nykymaailman haasteisiin vastaamisessa. Suomi voi toimia kansainvälisessä politiikassa kokoaan suuremmassa roolissa. Tämä edellyttää, että olemme aktiivisia rauhanneuvottelijoita ja toteutamme kestävän kehityksen tavoitteita niin kotimaassa, EU-kumppanien kanssa kuin maailmanlaajuisesti.

Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja rauha ovat kansainvälisen sosialidemokraattisen liikkeen ydin. Oikeudenmukaisuutta ei synny, elleivät ihmisoikeudet toteudu jokaisen yksilön tasolla.

Ihmiskunnalla on tulevaisuutta vain, jos kehitys on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää: tuotanto- ja kulutustapojen on säästettävä uusiutumattomia luonnonvaroja, synnytettävä reilua työtä ja tuettava säällistä toimeentuloa, tasa-arvoa ja köyhyyden vähenemistä. Tämä vaatii yhteistyötä sekä Euroopan unionissa että maailmanlaajuisesti. Keskinäisriippuvuuden maailmassa ei enää riitä, että ratkaisuja etsitään yksittäisen kansallisvaltion sisällä.

Turvallinen maailma rakentuu kestävän talouskasvun ja sen hedelmien oikeudenmukaisen jaon varaan. Ilmastonmuutoksen aiheuttama aavikoituminen uhkaa suuren väestönosan ruokahuoltoa ja elämisen edellytyksiä pohjoisessa Afrikassa. Tulvat ja muut sään ääri-ilmiöt tuhoavat yhdyskuntia eri puolilla maailmaa.

Jokaisella ihmisellä on oikeus puhtaaseen veteen, ravintoon, koulutukseen ja terveydenhoitoon. Köyhyys ja näköalattomuus aiheuttavat yksilötason toivottomuuden lisäksi yhteiskunnallista epävakautta. Siksi on puututtava epävakauden juurisyihin, joista radikalisoituminen, ääriliikkeet ja terrorismi kumpuavat.

Pakolaiset eivät aiheuta terrorismia. Terrorismi aiheuttaa pakolaisuutta. Koska tavoitteemme on terrorismin ja sen juurisyiden kitkeminen, sanomme ei kaikelle rasismille. Kotouttamalla turvapaikan saaneet ihmiset nopeasti rakennamme tulevaisuuden Suomea.

Suomen hallitus on sitoutunut toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen agenda 2030:n tavoitteet. Toteutuksessa on terävöitettävä kehitysyhteistyön osuutta.

Vuoden 2018 tulo- ja menoarvioesitykseen on tehtävä 100 MEUR lisäys, jotta Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen BKT-osuus nousee nykyisestä 0,39 prosentista lähemmäs kohti YK-tavoitteen mukaista 0,7 prosentin osuutta.

Suomen on oltava aloitteellinen myös EU:n puitteissa, jotta unionin ja jäsenmaiden voimavarat käytetään mahdollisimman tuloksellisesti luomaan kestävää kehitystä globaalitasolle. Kestävää kehitystä luodaan erityisesti naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia kasvattamalla.