Tarja Filatov: Vanhusten yhdenvertaisuus vaatii oman lakia

Ajankohtaista 09:34

– Liikaa lääkitystä, sitomista, kaatumisia, ei vessan pääsyä, ei ulkoilumahdollisuutta… Yksittäisinä sanoina asiat kuulostavat kauhuleffalta. Mutta ne löytyvät lääninhallitusten selvityksistä oikeuskanslerille ja kuvaavat vanhustenhoivan tilanteita eripuolilla Suomea.

Suomessa saa hyvää ja huonoa hoitoa. Suomessa pääsee hyvin ja hyvin huonosti hoitoon.
Vanhustenhoivassa on kyse ihmisarvon toteutumisesta. Hyvinvointivaltiolla on varaa huolehtia lapsistaan ja vanhuksistaan. Hoiva ei saa olla suhdannepoliittinen kysymys.
Vanhustenhoivan puutteet ovat olleet yleisesti tiedossa, nyt ne on valvontaraportin avulla dokumentoitu. Hoivan puutteet eivät ole yllätys, mutta niiden rajuus on. Lääninhallitusten raporteissa näkyi yhtenä selittävänä tekijänä liian vähäinen hoivahenkilöstö.
Puutteet uhkaavat kärjistyä, koska kuntien verotulot ovat romahtaneet laman vuoksi. Vaikka pörssissä ja kansainvälisessä taloudessa näkyisikin valonpilkahdusta, kuntien talous ei aurinkoon yllä.
Vanhustenhoiva tarvitsee tiukempaa säätelyä, parempaa valvontaa ja lisää resursseja. Sosialidemokraatit esittivät vaalien alla mittavaa panostusta vanhustenhoivaan ja koko oppositio on esittänyt lisää voimavaroja jokaisessa budjetissa.
Raha ei kasva puussa ja niinpä on tehtävä valintoja. Voimme tinkiä osasta veronkevennyksiä ja panostaa yhteisiin palveluihin.
Kyse on myös tasa-arvosta. Suurin osa laitoshoivan tarvitsijoista on naisia ja suurin osa hoitajista on naisia. 
Professori Kivelän raportissa vuodelta 2006 esitettiin mm. laatusuositusten uudistamista ja koulutuksen kehittämistä. Laatusuositukset olivat vuodelta 2001 ja niiden uudistustyö aloitettiin viime vaalikaudella. Myös henkilöstön koulutukseen osoitettiin lisärahoitusta. Nämä eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä toimia.
Tarvitaan yhteiskuntasopimusta, joka velvoittaa kunnat selvittämään eri hoivakotien laadun ja puuttumaan ongelmiin ja kohdistamaan resursseja niihin hoivalaitoksiin, joissa puutteita on eniten. Tarvitaan vanhustenhoivalaki, riittävät voimavarat sen toteuttamiseen sekä lisää valvontavoimavaroja. 
Me voimme tehdä ihmisinä enemmän. Me voimme vaatia kuntapäättäjinä priorisointia ja laadukasta palvelua. Mutta nyt olemme eduskunnassa ja valtion tehtävä on huolehtia ihmisten tasavertaisuudesta lainsäädännöllä.