Tarja Filatov: Sosiaaliturva tarvitsee norminpurkutalkoot

Ajankohtaista 09:10

”Suomalaisen yhteiskunnan suurin haaste ei ole talous, vaan sosiaalinen eriytyminen”, sanoo SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Tarja Filatov. Hän puhui vappuna Heinolan torilla.

– Euroopassa on tehty pankkien stressitestejä, yhteiskuntapolitiikassa olisi syytä tehdä säännöllisin väliajoin ihmisten hyvinvoinnin stressitesti. 

– Miten hyvin yhteiskunnan turvajärjestelmät vastaavat ihmisen elämän riskitilanteissa hätään, joka syntyy kun turvallinen arki muuttuu? Milloin autetaan, tuetaan ja milloin patistetaan?

Nykyisin palvelujärjestelmät toimivat talouden pakkopaidassa. Norminpurkutalkoot on syytä aloittaa sosiaaliturvasta. Tarvitsemme inhimilliset tekijät huomioivan palvelujärjestelmän. Kaikkea elämässä ei voi kirjoittaa työvoimapoliittisiin ohjeisiin tai toimeentulotukilakiin. Lisääntyvän kontrollin sijaan tarvitaan tervettä järkeä ja ihmisen tarpeet huomioivaa otetta.

– Jos yksinkertaistamme perusturvaa, niin voimme luoda nykytekniikalla älytilin, joka poistaa nykyisiä tuloloukkoja. 

Kaiken työn pitää tuottaa lisätoimeentuloa, Filatov vaatii. Työn eetoksen kannalta on tärkeää, että työnteko kannattaa. Kaikki työ on arvokasta, jotta näin voidaan ajatella, kaiken työn pitää kohdella tekijäänsä arvokkaasti.

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävässä yhteiskunnassa hyvinvointia ja yhteiskunnan tilaa arvioidaan vaikeimmassa tilanteessa olevien näkökulmasta.

– Lamassa on kolme kovaa aaltoa, sanoo Filatov. Ensin romahtaa talous, sitten työllisyys, mutta kun nämä kaksi alkavat tilastoissa helpottaa, niin ihmisten lama jää jäljelle. 

– Kolmantena iskee sosiaalinen lama. Meillä on edessä vielä kaikkien kolmen hoitaminen. Viimeistä aaltoa, sosiaalista lamaa ei saa unohtaa.

Edellisen laman aikana työelämään tulleiden nuorten työllisyysaste jäi pysyvästi alhaisemmaksi kuin verrokkivuosien nuorten. Tätä laskua maksamme yhä inhimillisesti ja taloudellisesti.